Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se věnuje vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oboru jaderné inženýrství.

Dále zajišťuje provoz a organizuje využívání školního jaderného reaktoru VR-1 VRABEC. Jedná se o unikátní zařízení v celém rezortu školství. Výuky na reaktoru se kromě kmenových posluchačů katedry v různé míře účastní i studenti zhruba 12 různých fakult v ČR a stále rostoucího počtu středních škol (exkurze s ukázkou provozu). Pracoviště reaktoru je dobře vybaveno měřící a výpočetní technikou, která napomáhá kvalitnímu zabezpečení výuky i odpovídajících výzkumných prací. Díky reaktoru katedra spolupracuje s několika zahraničními školami vybavenými obdobných jaderným zařízením (TU Budapest, TU Vídeň, TU Dresden) nebo se obdobnou tématikou zabývajícími (např. STU Bratislava).

NEI-Training-WINNER_Male