Anotace

Vývin tepla v jaderných reaktorech – prostorové rozložení a časový průběh, zbytkový vývin tepla. Stacionární a nestacionární vedeni tepla v palivových elementech, vedení tepla v povlaku, sdílení tepla v mezeře palivo-povlak. přestup tepla v jaderných reaktorech a krize varu I. druhu. Rozložení teplot v palivovém kanále ve stacionárním stavu a v přechodových podmínkách. Hydrodynamika aktivní zóny. Teorie horkého kanálu. Termohydraulický výpočet reaktoru ve stacionárním stavu.

Literatura:

[1] Heřmanský B., Termomechanika jaderných reaktorů, Academia Praha 1986