Předmět Exkurze v zahraničí – 17EXZ – se koná v letním semestru a je určen pro první ročník navazujícího magisterského studia. Délka exkurze je jeden týden v letním zkouškovém období.

Tento předmět je dlouhodobě organizován ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Program tradičně zahrnuje exkurzi na FEI STU Bratislava, slovenských jaderných elektrárnách Mochovce a Jaslovské Bohunice, vybranou vodní elektrárnu, Mezinárodní atomovou agenturu a výzkumný reaktor ve Vídni.

Další možností je velmi zajímavá návštěva Joint Institute for Nuclear Research (JINR) v Dubně. Registrace probíhá do 31. 3. 2018. Samotný pobyt bude v délce 4 až 8 týdnů od června 2018.

Praxe/exkurze v roce 2018
V současnosti probíhá finalizace programu. Termín byl stanoven na 10. až 15. června.

Praxe/exkurze v roce 2017
Exkurze v roce 2017 se konala v termínu od 11. do 16. června. K nahlédnutí je program exkurze.

Prezentace z návštěvy IAEA:

Podmínkou udělení zápočtu za předmět EXZ je vypracování cestovní zprávy a v případě návštěvy v JINR Dubna také potvrzení od vašeho školitele v Dubně. Potvrzení od školitele v Dubně stačí emailem s uvedením odborných činností, kterým jste se v průběhu pobytu věnovali. Podobné informace v rozsáhlejší podobě by měla obsahovat také cestovní zpráva.