Předmět 17ZAF2 je určen pro 3. ročník bakalářského studia oboru Jaderné inženýrství. Výuka probíhá v letním semestru.

Přednášky v letním semestru 2018 se konají ve středu od 9:30 v učebně L144. Cvičení probíhají v lichých týdnech (od 27. 2. 2018) v úterý od 14:30 v učebně L144.

Účast na cvičeních je povinná. Tolerována je jedna neomluvená absence. Za každou další absenci se odečítá 5 bodů z výsledku zápočtových písemných prací. Pro zisk zápočtu je nutné absolvovat zápočtovou písemnou práci s minimálně 50% úspěšností a splnění domácích úkolů zadaných na cvičeních.

Zkouška má písemkou a ústní část. V případě dosažení úspěšnosti v zápočtové práci větší než 95 % postupuje student přímo k ústní zkoušce s výsledkem písemné části s hodnocením stupněm A.

Studijní materiály naleznete na serveru MyDMS (přihlášení pod účtem “student”)

Seznam otázek k ústní zkoušce

Aktuality
Zbývající cvičení proběhnou 15.5. a 22.5.

Doporučená literatura:
Frýbort, Jan; Heraltová, Lenka a Štefánik, Milan: Úvod do reaktorové fyziky: teorie a cvičení. Skripta ČVUT v Praze. 2013
Heřmanský, Bedřich: Jaderné reaktory. SNTL. Praha 1981
Zeman, Jaroslav: Reaktorová fyzika 1 a 2. skripta ČVUT v Praze

DOE Fundamentals Handbooks — Nuclear Physics and Reactor Theory, Vol. 1 a Vol. 2 , dostupné online
John R. Lamarsh — Introduction to Nuclear Engineering (dostupné ke čtení online)
Paul Reuss — Neutron Physics

Účast na cvičeních a splnění domácích úkolů:
Přehled účasti na cvičeních. Jednotlivé údaje znamenají: P – přítomen, N – nepřítomen a O – omluven

Čislo studenta27.2.27.3.10.4.24.4.15.5.22.5.Úkol
437364PPPPPP
424422NNNNNN
461446PPPPPN
459416PPPPPPSplněno
422720PPPPPP
459205PPPPPP
459171PPPPPPSplněno