Vědecká činnost katedry je zaměřena na široké spektrum problémů z oblasti jaderné energetiky:

  • teoretická a experimentální reaktorová fyzika
  • číslicové řízení výzkumných reaktorů
  • modelování provozních stavů jaderných elektráren
  • příprava výukových programů
  • bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení
  • ekologické aspekty provozu jaderných zařízení a alternativní zdroje energie
  • výpočty parametrů vyhořelého jaderného paliva
  • pokročilá thoriová paliva
  • vývoj reaktorů IV. generace
  • ekonomické hodnocení jaderných zařízení.

Spolupráce s praxí

Katedra dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi:

Granty a publikace

Řesené granty