Vedoucí katedry: Ing. Jan RATAJ, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry: Doc. Ing. Ľubomír SKLENKA, Ph.D.
Tajemník katedry: Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Sekretářka katedry: Zdeňka CHABEROVÁ
Romana ŠIMONOVÁ
Akademičtí pracovníci : prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc.
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Ing. Jan Frýbort, Ph.D.
Ing. Lenka Frýbortová, Ph.D.
Ing. Ondřej Huml, Ph.D.
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Ing. Jan Rataj, Ph.D.
Ing. Milan Štefánik, Ph.D.
Ing. Miloš Tichý, CSc.
Odborní pracovníci: Ing. Martin Cesnek
Ing. Filip Fejt
Ing. Evžen Losa
Ing. Radovan Starý
Ing. Martin Ševeček
BA. Judy Vyshniauskas Gomez
Bc. Tomáš Bohuslav
Bc. Pavel Suk
Linda Keltnerová
Techničtí pracovníci : Vojtěch Fornůsek
Martin Kokta
Marek Šedlbauer