Vedoucí katedry: Doc. Ing. Ľubomír SKLENKA, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry: Ing. Jan RATAJ, Ph.D.
Tajemník katedry: Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Sekretářka katedry: Zdeňka CHABEROVÁ
Romana ŠIMONOVÁ
Akademičtí pracovníci : prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc.
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Ing. Jan Frýbort, Ph.D.
Ing. Lenka Heraltová, Ph.D.
Ing. Ondřej Huml, Ph.D.
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Ing. Jan Rataj, Ph.D.
Ing. Milan Štefánik, Ph.D.
Ing. Miloš Tichý, CSc.
Odborní pracovníci: Ing. Martin Cesnek
Ing. Filip Fejt
Ing. Evžen Losa
Ing. Radovan Starý
Ing. Martin Ševeček
BA. Judy Vyshniauskas Gomez
Linda Keltnerová
Techničtí pracovníci : Vojtěch Fornůsek
Martin Kokta
Marek Šedlbauer