Vedoucí katedry: Doc. Ing. Ľubomír SKLENKA, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry: Ing. Jan RATAJ, Ph.D.
Tajemník katedry: Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Sekretářka katedry: Milada JANKOVÁ
Zdeňka CHABEROVÁ
Akademičtí pracovníci : prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc.
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Ing. Jan Frýbort, Ph.D.
Ing. Lenka Heraltová, Ph.D.
Ing. Ondřej Huml, Ph.D.
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Ing. Jan Rataj, Ph.D.
Ing. Milan Štefánik, Ph.D.
Ing. Miloš Tichý, CSc.
Mgr. Jaroslav Bouda
Odborní pracovníci: Ing. Filip Fejt
Ing. Evžen Losa
Ing. Radovan Starý
Ing. Martin Ševeček
Techničtí pracovníci : Vojtěch Fornůsek
Martin Kokta
Vladimír Konůpka
Marek Šedlbauer