Thorium jako jaderný materiál

Thorium je přírodní prvek tvořený jedním izotopem Th232, který se v zemské kúře vyskytuje častěji než uran. Thorium nelze rozštěpit tepelným neutronem, ale pohlcením neutronu se Th232 přeměňuje na U233, který je výborným štěpným materiálem.