Předmět dá studentům praktické znalosti z vybraných měření se kterými se mohou setkat v celém oboru energetiky (fosilních paliv, jaderné, obnovitelných zdrojů, elektroenergetiky, apod.) v praktickém provozu i při konstrukci energetických zařízení. Je koncipován jako série laboratorních úloh prováděných na různých pracovištích a vysokých školách. Předmět není pevně rozvrhován, studenti si z aktuálního seznamu nabízených laboratorních úloh a měření vyberou celkový počet v rozsahu 1 vyučovacího týdne (zpravidla 10 cca tříhodinových úloh), tak aby úlohy vhodně zapadaly do jejich předpokládaného profesního rozvoje. Úlohy v průběhu semestru či zkouškového období naměří a vyhodnotí na pracovišti, které úlohu garantuje. Nabízené laboratorní úlohy jsou z institucí: Fakulta strojní ČVUT v Praze (Ústav energetiky), FJFI-ČVUT v Praze (KJR, KDAIZ, KM, KJCH), Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně (Energetický ústav), Fakulta strojní Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Centrum výzkumu Řež.