Předmět rozšiřuje základní vědomosti studentů v problematice termohydrauliky jaderných zařízení. Studenti se dozví více o speciálních případech sdílení tepla (tekuté kovy a soli a plyny), uplatnitelné např. při výpočtech reaktorů IV generace, o proudění stlačitelných tekutin (plyny, páry, ….), dvoufázovém proudění a metodách jeho výpočtu (důležité např. při havarijních analýzách jaderných zařízení nebo popisu BWR) a subkanálové analýze palivových souborů. Součástí je rovněž širší výklad turbulentního proudění a modelů vyvinutých pro jeho výpočet. Studenti se rovněž seznámí se základními principy CFD výpočtů a úskalími jeho použití.