1.Úvod do teorie obvodů a teorie elektromagnetického a elektrického pole, Maxwellovy rovnice.
2.-3. Materiály pro elektrotechniku – vodiče elektrického proudu, polovodiče, vodiče magnetického toku, izolanty a dielektrika, jejich vlastnosti, použití.
4. Elektrické stroje – rozdělení elektrických strojů, základní charakteristiky, účinnost, elektrodynamické síly.
5.-6. Elektrické stroje netočivé
Rozdělení elektrických netočivých strojů (transformátory, tlumivky), principy jejich konstrukce, základní charakteristiky a provozní stavy, fázorové diagramy
7.-10. Elektrické stroje točivé
Úvod do točivých elektrických strojů – synchronní stroje, asynchronní stroje, stejnosměrné stroje.
Synchronní stroje – použití, princip činnosti, konstrukce, vinutí, chlazení, rotory, funkce tlumiče, napájení rotoru, budiče, náhradní schéma, fázorový diagram), alternátory, synchronní motory a kompenzátory.
Asynchronní stroje – použití, princip činnosti, konstrukce, vinutí, spouštění a prostředky k omezení záběrových proudů, momentová charakteristika, náhradní schéma, kruhový diagram, fázorový diagram): asynchronní generátory, jednofázové asynchronní motory.
Stejnosměrné stroje – použití, princip činnosti, konstrukce, vinutí, charakteristiky): motory komutátorové, motory krokové, motory speciální.
11.-12. Elektrické přístroje – Spínače nn, vn a vvn ,požadavky na spínače, jejich konstrukce a zařazení do el. schéma. Elektrické přístroje jistící a ochranné – pojistky, jističe, chrániče, energetické ochrany, přepěťové ochrany. jejich konstrukce, účel, charakteristiky a zařazení do el. schématu, testování.
13. Elektrická zařízení jaderných elektráren – požadavky na elektrická zařízení jaderných elektráren, schémata vyvedení výkonu a zajištění vlastní spotřeby bloku a společné vlastní spotřeby elektrárny pro všechny provozní i havarijní situace. Příklady el. schémat JE.