Předmět studenty seznamuje se základními strojními zařízeními jaderných elektráren nezbytnými pro jejich provoz jako jsou: systém kompenzace objemu, čerpadla, parní i plynové turbíny, kondenzátory, regenerační výměníky, potrubí a armatury, parní generátory, výměníky tepla, atd. Seznámení probíhá zejména v rovině popisné, kdy jsou studentům poskytovány informace o konstrukci, použitých materiálech a parametrech skutečných fungujících zařízení. Studenti tak získávají znalosti nezbytné pro orientaci na elektrárně a v jejím provozu a ocenění jednotlivých zařízení.