Přednášky popisují legislativu ČR v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon, prováděcí předpisy k tomuto zákonu). Stručně je popsána struktura Atomového zákona a základní definice, poté jsou studenti seznámeni se s legislativou v různých oblastech regulace, jako např. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, havarijní připravenost, atd.