Vyhlášení obhajob výzkumných úkolů

Na 28. 6. 2018 jsou vyhlášeny obhajoby výzkumných úkolů před komisí KJR. Více detailů zde. Další informace o průběhu obhajob lze získat na zvláštní stránce.


Nabídka pracovního místa

Společnost ČEZ a.s. hledá pracovníka na pozici Technolog reaktorové fyziky pro elektrárnu Dukovany.

Více na stránkách ČEZ a.s., zde.


Program ENEN PLUS na podporu cestování studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia.
Vážení studenti, byl vyhlášen nový program ENEN PLUS pro léta 2018 až 2020, v rámci něhož je možné získat granty na cestování pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Další informace jsou dostupné na následujících odkazech (S dotazy je možné se případně obracet na doc. Ing. M. Kropíka, CSc.):

https://plus.enen.eu/

https:///plus.enen.eu/opens-on-1-march-2018/

http://plus.enen.eu/wp-content/uploads/2018/02/ENEN-PLUS-Mobility-Manual-v1-Feb-6-2018.pdf


Seminář o projektu ATMEA
V pátek 10. 11. 2017 jste srdečně zváni na seminář s francouzskými odborníky na téma projektu reaktoru generace III+: ATMEA. Seminář se uskuteční na KJR v místnosti L144 od 10:30 (předpokládaný konec cca v 16:00).
Předběžný program senináře naleznete zde. Během semináře bude možné prohlédnout si model reaktoru ATMEA.


Diskuzní setkání o možnostech uplatnění na SÚJB
V pátek 3. 11. 2017 jste srdečně zváni na diskuzní setkání o možnostech uplatnění na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Za SÚJB vám informace podají Ing. Tereza Marková a Ing. Michaela Ratajová. Setkání se uskuteční v místnosti A632 od 11:15 (po skončení kurzu 17JBEZ/17ZJBE).


Letní škola “Nuclear Physics – Science and Applications ” v Brašově (Rumunsko)
Letní škola se koná ve dnech 26.7.-4.8.2017 v Brašově. Účast je pro studenty opět plně hrazena.
Webovská stránka letní školy: http://indico.jinr.ru/internalPage.py?pageId=7&confId=164
Poster školy: http://indico.jinr.ru/internalPage.py?pageId=13&confId=164
V případě zájmu o letní školu či dotazů kontaktuje I. Štekla.


Letní škola “VII Pontecorvo Neutrino Physics School”, ČR, Praha
Letní škola se koná ve dnech 20.8.-1.9.2017 v Technické knihovně, Dejvice.
Webovská stránka letní školy: http://theor.jinr.ru/~neutrino17/
V sekci Program of School naleznete již finální seznam přednášejících a názvy jejich přednášek.
V případě zájmu o letní školu či dotazů kontaktuje I. Štekla.


Zimní seminář Jaderného inženýrství na téma “Deep repository” – 6.2.-10.2. 2016 – Nové Město na Moravě – hotel Medlov
Zimní seminář jaderného inženýrství se koná v Hotelu Medlov Fryšava pod Žákovou horou , Nové Město na Moravě ve dnech 6.2-10.2.2016. Akce je určena pro studenty (Mgr., Ph.D.), kterým je téma blízké. – ”Deep repository”. Náklady pro účastníky, studenty i přednášející jsou nulové. Vše je hrazeno od Francouzské ambasády a sponzorů.
Pokud máte zájem, registrujte se co nejdříve zde.
Předběžný program, který se bude upřesňovat naleznete zde.


Nabídka Studijního/výzkumnického pobytu v prefektuře Fukui
Přes českou, resp. evropskou nukleární společnost jsme obdrželi nabídku na pobyt v japonské prefektuře Fukui pro studenty/výzkumníky na 9/2017-3/2018. Základní informace jak žádat naleznete zde.. Pokud máte zájem o více informací (a formuláře žádostí), kontaktujte tajemníka KJR.


Mimořádný seminář o zkušenostech z Erasmus pobytu ve Švédsku
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář “Erasmus ve Švédsku z pohledu Václava Šísla” (Proč jsem jel, co jsem tam dělal, a co jsem si z toho odnesl (a proč byste měli jet taky)). Seminář proběhne v pondělí 5. 12. 2016 od 11:50 v A632. Vítáni jsou všichni studenti i pedagogičtí pracovníci.


Školení bezpečnosti práce studentů magisterského a doktorského studia
Vyhlášku vedoucího katedry ke školení bezpečnosti práze, které se uskuteční 17. října 2016 od 8:00 do 9:10 v budově FJFI v Břehové ulici 7 v posluchárně B103 naleznete zde.


Obhajoby výzkumných úkolů
Na 21. září byly vyhlášeny obhajoby výzkumných úkolů. Další informace naleznete v harmonogramu.


Nabídka letní praxe v Dubně
Opět se nabízí možnost odjet na letní stáž do JINR Dubna. Byl zveřejněn harmonogram praxe v termínu od 3. do 24. července 2016. Přihlaste se doc. Šteklovi pro další detaily.


Mimořádný seminář o zkušenostech ze stáže v JRC IET Petten

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář “Vývoj materiálových korelací slitiny M5 pro kód TRANSURANUS a Zkušenosti z pracovní stáže ve výzkumném centru Evropské komise (JRC IET Petten)”, který povede Ing. Adam Kecek. Seminář proběhne 5. dubna 2016 od 15:30 v místnosti L144. Očekávaná délka semináře je jedna hodina.


Studentská konference Šimáně 2016

KJR zve studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia na studentskou konferenci Šimáně 2016: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství, kterou pořádá 12. a 13. května. Pro studenty ČVUT je účast zdarma. Uzávěrka přihlášek je 20.dubna. Konference se koná v Atriu FJFI, Břehová 7, Praha 1. Více informací naleznete na stránkách konference http://simane.fjfi.cvut.cz.


Informace k začátku výuky v letním semestru
Výuka předmětů 17PRF-Provozní reaktorová fyzika, 17VYRR-Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl, 17VYR-Výzkumné reaktory a 17REPR Reaktorové praktikum začne až v druhém týdnu letního semestru, tj. 1. resp. 3. března 2016.

První přednáška i cvičení z předmětu 17ZAF2 se uskuteční 29. 2. 2016.

První výuka v předmětu 17DERF se bude konat 2. 3. 2016.


Nabídka letní školy v CERN

CERN nabízí dvouměsíční stáž pro studenty bakalářského i magisterského studia. Termín pro podání přihlášek je 28. února. Více informací zde.


Nabídka stipendijních míst v Číně

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2016/2017, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2016/2017. Termín pro odevzdání přihlášek je do 12. února 2016. Více informací zde.


Zimní seminář Jaderného inženýrství – French-Czech-Slovak Winter Seminar

Ve dnech 8.2.- 12.2.2016 se uskuteční Zimní seminář jaderného inženýrství Seminář se koná na Šumavě v hotelu Engadin.
Akce je určena pro studenty (Mgr., Ph.D.), kterým je blízké téma ”Nuclear Fuel Cycle”. Náklady pro účastníky jsou nulové, vše je hrazeno od Francouzské ambasády a sponzorů. Další informace jsou na předběžném letáku zde.

V případě zájmu se registrujte na níže uvedené adrese:
https://docs.google.com/forms/d/1MvgttIYZVuYEn8PBUvjQUOBYXgA7TpgNe0NK3pX80Kc/viewform?c=0&w=1


Perspektivy ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR
Srdečně Vás zveme na kolikvium FJFI na téma “Perspektivy ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR”. Přednášku přednese Ing. Soňa Konopásková, CSc. (Správa úložišť radioaktivních odpadů). Přednáška se bude konat ve středu dne 9.12.2015 od 15.30 hodin v místnosti B115 v Břehové ulici


Zkušenosti z pobytu v USA (University of Tennessee, Knoxville)
Srdečně Vás zveme na seminář věnovaný zkušenostem Vašich kolegů (Ondřej Novák, Ludmila Šámalová & Jiří Hoskovec) získaných na stáži na University of Tennessee, Knoxville. Seminář se uskuteční 26.11.2015 od 14.00 v místnosti L144. Maximální délka semináře je 1 hodina. V rámci diskuze se můžeme věnovat obecným otázkám spojených s výjezdy studentů na zahraniční stáže a studijní pobyty.


Přednáška Robin Grimes: Current nuclear R&D in the United Kingdom
Dne 19.11.2015 ve 14:00 se v prostorách Akademie věd České republiky (Praha 1, Národní 3, místnost 206) koná přednáška prof. Robina Grimese na téma Current nuclear R&D in the United Kingdom. Přednáška se koná pod záštitou ÚJF AV ČR a ambasády Velké Británie v Praze.


25. výročí spuštění reaktoru VR-1
Všichni studenti KJR jsou 3. 12. 2015 od 16:00 zváni na neformální oslavu v prostorách katedry. Účast, prosím, potvrďte na email: lenka.heraltova@fjfi.cvut.cz


Danas Ridikas na KJR – Přednáška zrušena
Plánovaná přednáška Danase Ridikase na témata “History and Role of IAEA in Contemporary World” a “Neutron Applications in Everyday Life” plánovaná u příležitosti oslav 60 let FJFI dne 3.11. je zrušena.


Fukušima I poté – Přednáška V. Wagnera spojena s křestem knihy
Nenechte si ujít přednášku RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc. (ÚJF AV ČR)na téma “Fukušima I poté”. Přednáška se uskuteční již 21.10.2015 od 15:30 v Břehové ulici v B103 v rámci pravidelného Kolokvia FJFI. Před přednáškou proběhne křest knihy za přítomnosti nakladatele.


Nový studijní a zkušební řád ČVUT

Nový studijní a zkušební řád ČVUT platný od 1.10.2015 naleznete na ve složce “Dokumenty ke stažení”. Nahrazuje řád uvedený v Bílé knize.


Klasifikovaný zápočet z 17JPC a 17UPC

Další možnost klasifikovaného zápočtu z předmětů 17JPC a 17UPC bude 12. 6. 2015 od 8.00. Zkoušející: Kobylka, Starý


Zkušenosti ze stáže ve Westinghouse Electric Company

Katedra jaderných reaktorů, FJFI ČVUT v Praze vás zve na seminář na téma „Zkušenosti ze stáže ve Westinghouse Electric Company“. Přednáška se uskuteční v úterý dne 21. dubna 2015 v 14:00 v místnosti KJR-632 (V Holešovičkách 2, Praha 8). Přednášku přednese Ing. Martin Ševeček, doktorand KJR. Pozvánka ke stažení zde.


Možnost studentských stipendií z nadačního fondu S. Hanzla

Podklady ke stipendiím nadačního fondu Stanislava Hanzla, přes kterou mohou studenti např. čerpat cestovní stipendia k prostudování zde.


Přednáška “Projekt Alfred – Vývoj prototypu olovem chlazeného reaktoru v Evropě”
KJR vás srdečně zve na mimořádnou přednášku na téma “Projekt Alfred – Vývoj prototypu olovem chlazeného reaktoru v Evropě”, kterou přednese Dr. Eng. Giacommo Grasso, Ph.D., ENEA, Itálie. Přednáška se uskuteční v úterý 3.3.2015 v prostorách KJR V Holešovičkách 2, v místnosti L144 od 14:30.
Pozvánka ke stažení zde.


Nabídka práce pro studenty
Katedra jaderných reaktorů hledá programátora pro realizaci systému evidence používání radioaktivních zdrojů. Jedná se o sestavení databáze v prostředí MariaDB (MySQL) a napsání aplikace pro Android, která s databází bude komunikovat. Jedná se o honorovanou činnost. Detaily poskytne Miloš Tichý (milos.tichy@fjfi.cvut.cz).


Nabídka letní školy v Budapešti
25.8. – 29.8. 2014 se v Budapešti uskuteční první ročník Summer Academy of Energy konané pro studenty bakalářského a magisterského studia.
Podrobnosti zde.


Zkouška z JPC
Zkouška z JPC proběhne v úterý 3. 6. 2014 od 14.00 na KJR – zkoušející Kobylka, Starý.


Nabídka praxe v SÚJV Dubna
Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna nabízí standardní letní praxi i dlouhodobé pobyty. Pro informace o letní praxi 2014 navštivte oficiální stránku, kde naleznete také popisy jednotlivých projektů. Je nutné kontaktovat Dr. Štekla, termín do 20. května.

Další možností je dlouhodobá letní praxe, 6 až 8 týdnu od června do září. Zde studenti potřebují vyplnit podrobný formulář a získat dvě doporučení.Vhodné pro studenty od třetího ročníku a doktorandy. Webová stránka bude teprve otevřena


Seminář Zkušenosti ze studia na KTH Stockholm
KJR vás zve na seminář Vojtěcha Bednáře na téma “Zkušenosti ze studia na KTH Stockholm”
Seminář se uskuteční v pátek 28.2.2014 od 10:30 v místnosti A632. Program semináře se týká studia na KTH Stockholm, a informací, jak se tam dostat, co se tam dá studovat, jak se tam učí, nad čím bádají…
Odhadovaná délka semináře cca 1 hod.


Nabídka studia v Korei
Korejská ambasáda nabízí studium v Korei. Termín pro podání přihlášek je 6-15 ledna 2014. Porobnosti naleznete níže:
Admission Guideline of KINGS


Informace k výuce PRJT a PTA dne 18.12.2013
Ve středu 18.12.2013 bude kurz PRJT / PTA začínat již od 13:30.


Informace k výuce ZEL
Přednáška ZEL v pátek 25.10.2013 odpadá.


Informace k výuce JBEZ
Přednášky JBEZ ve čtvrtek 26.9.2013 a ve čtvrtek 3.10.2013 odpadají.


Zkoušky z předmětů 17BES a 17ZEL
V termínu od 29. do 31. července 2013 jsou možné zkoušky z předmětů 17BES a 17ZEL pro bakaláře, kteří to potřebují kvůli státnicím, event. i zápočty pro další studenty.


Letní škola jaderného inženýrství 2013
Letní škola se uskuteční od pátku 23.8.2013 do pátku 30.8.2013 v konferenční části penzionu Karásek ve městě Počátky na Vysočině. Na programu jsou přednášky z praxe nebo zaměřené na netradiční jaderná témata, exkurze, jaderné soutěže a sousta dalšího.
Oficiální web letní univerzity, kde najdete také informace k přihlášení je: http://www.lsji.cz/

Pozvánka je ke stažení zde.


Aprílové setkání
Plzeňská sekce Young Generation pro Vás připravila tradiční 6. Aprílové setkání. Setkání se uskuteční v Plzni na půdě Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd ZČU v termínu od pondělí 15. dubna do středy 17. dubna. Příhlášky posílejte na e-mail janprehradny@gmail.com.
Program setkání je zde.


Reaktory chlazené směsí olova a bismutu
Dne 27.3.2012 v 16:00, místnost 337 se na fakultě strojní ČVUT uskuteční přednáška „Zkušenosti s provozem reaktorů chlazených směsí olova a bismutu na jaderných ponorkách a možnost použití v civilní jaderné energetice, – SVBR-100 – modulární rychlý reaktor s pasivními bezpečnostními systémy“, kterou přednese Georgij Iljič Tošinskij


Rozvrh pro letní semestr
V sekci rozvrh hodin byl zveřejněn rozvrh KJR pro studenty na letní semestr.


Odpadnutí výuky 17PRJT dne 30.10.2012

Výuka předmětu 17PRJT (Přístroje jaderné techniky) v úterý dne 30. října 2012 (11:30 – 13:10) z důvodu bakalářské promoce  většiny studentů odpadá. Výuka bude provedena po dohodě v náhradním termínu


Přednáška o SCWR na KJR

Dne 12.11.2012 od 11:50 pořádá Katedra jaderných reaktorů v místnosti L-144 přednášku “Reaktory chlazené superkritickou vodou a výzkum v oblasti SCWR prováděný v ČR”. Přednášku přednese Ing. Markéta Zychová z Centra výzkumu Řež s.r.o. Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni, zejména pak studenti.


Nabídka stáži do Japonska pro studenty v magisterském programu

Více informací naleznete na stránkách ENEN.


Výuka 17 JBEZ v prvním týdnu ZS

Výuka předmětu 17JBEZ v úterý dne 25. září 2012 (9:30 – 11:10) se uskuteční v místnosti A632 (na KJR).
Ve středu výuka 17JBEZ probíhá dle rozvrhu.


Odpadnutí výuky 17PRJT dne 25.9.2012

Výuka předmětu 17PRJT (Přístroje jaderné techniky) v úterý dne 25. září 2012 (11:30 – 13:10) odpadá.
Výuka bude provedena po dohodě v náhradním termínu


Zveřejněn rozvrh pro zimní semestr

Rozvrh pro ZS 2012/2013 naleznete v sekci Rozvrh hodin. V prvním týdnu odpadá ve středu 26.9. výuka 17JBEZ. V úterý 25.9. výuka 17JBEZ probíhá standardně (Trojanova ul. T-212).


Nabídka exkurze po energetických zařízeních v Německu a v Dánsku

V termínu 15.-22.9. pořádá FEKT VUT autobusovou exkurzi po elektrárnách, rozvodnách a jiných elektroenergetických zařízeních v Německu a Dánsku. Pojede se přes Berlín okolo severního moře, přes větrné farmy v Dánsku a zpátky přes elektrárny v Německu. K dispozici je pár míst pro studenty a zaměstnance pracovišť ze sdružení CENEN. Dopravu hradí FEKT VUT. Zájemci kontaktujte Lenku Heraltovou.


Nabídka doplnění exkurze KDAIZ

Dne 28.6. pořádá KDAIZ exkurzi do VF černá Hora. Protože kapacita exkurze nebyla studenty KDAIZ zcela naplněna, nabízí KDAIZ možnost účastnit se exkurze i zájemcům z řad studentů KJR. Pokud máte zájem se zůčastnit, kontaktujte prosím nejpozději do pondělí 25.6. (včetně) Ing. Petra Průšu .

VF Černá Hora je jednou z nejvýznamnějších českých firem, které podnikají v oblasti dozimetrie a radiační ochrany. Zabývají se osobní dozimetrií, spektrometrií, radioaktivními odpady, metrologií ionizujícího záření, vyrábějí i řadu detektorů.V rámci exkurze budou účastníkům předvedeny prostory ozařovny, prostory operátora, laboratoře spektrometrie, laboratoř nakládání s aktivitami, přípravu horké komory, zabezpečovací a monitorovací systém, některé výrobky, případně další provozy podle zájmu.

Na exkurzi vám budou hrazeny náklady na cestu + 150 Kč na stravování. Odjezd bude v 8:00, návrat v pozdních odpoledních hodinách do Prahy.


Letní škola jaderného inženýrství 2012

Letní škola se uskuteční od 25.8.2012 do 31.8.2012 v Počátkách na Moravě. Je vhodná zejména pro studenty 4. a 5. ročníku magisterského studia a začínající doktorandy.
Více informací o letní škole naleznete zde.


Přednáška Mikhaila Bykova “Bezpečnost ruských jaderných projektů a technologií VVER po Fukušimě”
Dne 29.5.2012 od 10:00 do 12:00 pořádá Fakulta strojní ZČU v Plzni ve svých prostorách (v místnosti UV 115) přednášku Mikhaila Bykova “Bezpečnost ruských jaderných projektů a technologií VVER po Fukušimě”.

Pozvánka na přednášku ke stažení zde.


Nabídka doplnění exkurze KDAIZ

Ve dnech 15. a 16.5. pořádá KDAIZ exkurzi do DIAMO Stráž pod Ralskem, Úložiště radioaktivního odpadu Richard (Litoměřice) a Škoda JS (Plzeň). Protože kapacita exkurze nebyla studenty KDAIZ plně naplněna, nabízí KDAIZ možnost účastnit se exkurze i zájemcům z řad studentů KJR. Pokud máte zájem se zůčastnit, kontaktujte prosím Ing. Petra Průšu . Pro účast na exkurzi je potřeba krom jména nahlásit číslo OP, v případě cizinců pasu. Během exkurze bude hrazeno ubytování, doprava i strava.

Předběžný program je:
15.5.
7:00 Odjezd
9:xx (dle příjezdu) DIAMO (1 hod přednáška + film, 2-3 hod prohlídka terénu)
14:xx Richard (krátká přednáška + prohlídka úložiště)
pak přesun do Plzně, zde ubytování

16.5.
9:00 Škoda JS (prezentace ŠKODA JS a.s., Exkurze ve výrobních a zkušebních provozech Bolevec, Exkurze v Reaktorové hale)
pak oběd, nakonec návrat do Prahy v odpoledních hodinách


Přednáška “SUJV Dubna – příležitost pro studenty FJFI”

V pátek 4.5. od 9:30 se v místnosti L144 uskuteční přednáška “SUJV Dubna – příležitost pro studenty FJFI”, kterou přednese Ing. Lukáš Závorka. Přednáška bude zaměřena na aktuálně řešená témata v SUJV Dubna a na možnost zapojení studentů v rámci Bc/Mgr/Phd prací.


Informační schůzka se zájemci o studium na KJR

Ve středu 2.5. od 17:30 se bude konat informační schůzka se zájemci o studium na KJR. Schůzka se uskuteční v zasedací místnosti (m627) v prostorách KJR, V Holešovičkách 2, Praha 8.


Letní škola/praxe v Dubně

V termínu 1.7.-21.7.2012 se koná letní škola/praxe v JINR Dubna, Rusko. Hlavním účelem praxe je umožnit účastníkům poznat výzkumný program a zařízení JINR Dubna
Praxe zahrnuje přednášky a laboratorní cvičení. Více informací naleznete na stránkách letní školy.
Zájemci se mohou hlásit dr. Ivanu Šteklovi. Přihlášku nutno podat nejpozději do 10.5.2012.


Temelínský den na FJFI

Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Vás srdečně zve na seminář Temelínský den na FJFI věnovaný problematice dostavby JE Temelín Na semináři vystoupí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. a dále zástupci společností usilujících o dostavbu JE Temelín, kteří představí své projekty:

AREVA – projekt reaktoru EPR Konsorcium ŠKODA-JS, Atomstrojexport a OKB Gidropress – projekt reaktoru MIR 1200 Westinghouse – projekt reaktoru AP 1000

Tématem přednášek bude zejména technické hledisko jednotlivých projektů, zaměřené na technické řešení a specifikace a provozní parametry bloku a jeho jednotlivých komponent, a bezpečnostní a řídící systémy. Současně se předpokládá shrnutí stavu referenčních projektů (reaktory ve výstavbě a plánované), a získané zkušenosti.

Seminář se uskuteční v úterý 10.1.2012 v budově FJFI v Břehové ulici č.p. 7 v posluchárně 103 od 9:00 do 13:30.
Seminář je organizován v rámci projektu CENEN-NET Partnerství v jaderné energetice nové generace

Pozvánka na seminář ke stažení zde.


Profesor Šimáně na KJR

V úterý 8. 11. 2011 proběhne na KJR přednáška legendy české jaderné energetiky, pamětníka budování českého jaderného průmyslu, profesora Čestmíra Šimáněho. Profesor Šimáně přednese přednášku na téma “Začátky jaderné energetiky v ČR a její vývoj”. Přednáška se uskuteční v místnosti L144 od 14:00. Všichni zájemci z řad studentů jsou srdečně zváni.


Transatlantické dny

Ve čtvrtek a pátek 6. a 7. 10. 2011 se v hotelu Diplomat konají Transatlantické dny – představení amerických a českých možností na poli jádra (průmysl, výzkum, školy). Pro studenty vstup volný. Bližší informace zde.


Zahájení výuky kurzu 17OPK

Kurz 17OPK bude zahájen 7.10.2011.


Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci

Nadace ČEZ vyhlásila soutěž o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci (týká se studentů všech ročníků). Propozice soutěže naleznete zde. V případě zájmu účastnit se soutěže kontaktujte prosím tajemníka KJR do 30.5. 2011.


SZZ v červnovém termínu

V termínu 8.-9.6.2011 se konají státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studia oboru Jaderné inženýrství v zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů.


Komplexní přístup k řešení problematiky jaderně inženýrských výpočtů

Katedra jaderných reaktorů pořádá v pátek 6.května 2011 na půdě katedry, V Holešovičkách 2, Praha 8 Troja v rámci předmětu Modelování v reaktorové fyzice (MORF1) seminář “Komplexní přístup k řešení problematiky jaderně inženýrských výpočtů”.
Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni.
Program semináře ke stažení zde.


Změna umístění výuky v pátek 6.5. 2011

Vzhledem k pořádání semináře “Komplexní přístup k řešení problematiky jaderně inženýrských výpočtů” dochází dne 6.5. k několika změnám umístění výuky. Seminář Komplexní přístup k řešení problematiky jaderně inženýrských výpočtů proběhne v místnosti m632.
Předmět RAO je přesunut do zasedací místnosti (m627).


VOLBA ZAMĚŘENÍ

Katedra jaderných reaktorů zve studenty 2. ročníku na přátelské posezení, kde budete mít příležitost se blíže seznámit se studiem na KJR v zaměření TEORIE A TECHNIKA JADERNÝCH REAKTORŮ. Posezení se koná ve středu 11.5. 2011 v 16,00 hod v místnosti A632 (6. patro), V Holešovičkách 2 , Praha 8 -Trója.
Další informace ke stažení zde.


Limity a podmínky na JE Temelín

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku a besedu s technologem reaktorové fyziky Jaderné elektrárny Temelín Ing. Libor Bittmann na téma Limity a podmínky na JE Temelín. Přednáška (nejen) pro studenty KJR FJFI ČVUT se koná ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 9.00 hodin v posluchárně č. 144.
Pozvánka ke stažení zde.


Jaderná energetika a elektrárna Temelín v toku času

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku a besedu s ředitelem Jaderné elektrárny Temelín Ing. Milošem Štěpanovským na téma Jaderná energetika a elektrárna Temelín v toku času. Přednáška (nejen) pro studenty ČVUT se koná ve čtvrtek 21. dubna 2011 od 16.00 hodin v posluchárně č. 133 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 – Dejvice.
Pozvánka ke stažení zde.


RADIOANALYTICKÉ METODY IAA ´11

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod ve spolupráci s Českou společností chemickou Odbornou skupinou Jaderná chemie a katedrou jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze pořádají seminář RADIOANALYTICKÉ METODY IAA ´11. Seminář je zaměřen na metodický rozvoj a aplikace radioanalytických metod instrumentálních a radiochemických. Koná se 29. a 30. června 2011 v konferenční místnosti – posluchárně L 144 (dříve TL 210) katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT (1. poschodí budovy Těžkých laboratoří ) areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze 8 – Troji, V Holešovičkách 2.
Zahájení semináře v 9.00
Další informace ke stažení zde.


Letní škola ČEZ

Nabídka letní univerzity na JE Dukovany konané 12.-23.9.2011.
Informace ke stažení zde.


Letní škola se zaměřením na vodíkovou energetiku

Nabídka letní školy Joint IAEA – ICTP Advanced School on “Development and characterization of materials for hydrogen-based energy systems:Role of nuclear technology” konané 13.-18.6.2011 v Terstu v Itálii.
Leták ke stažení zde.


Změna umístění výuky v pátek 15.4. 2011

Vzhledem k pořádání semináře “Transportní rovnice v reaktorové fyzice” dochází dne 15.4. k několika změnám umístění výuky. Seminář Transportní rovnice v reaktorové fyzice proběhne v místnosti L144.
Předmět RAO je přesunut do počítačové učebny (m635).
Předmět URO je přesunut do učebny m632.
Předmět JARE je přesunut do učebny m632.


Transportní rovnice v reaktorové fyzice

Katedra jaderných reaktorů pořádá v pátek 15. dubna 2011 na půdě katedry, V Holešovičkách 2, Praha 8 Troja v rámci předmětu Modelování v reaktorové fyzice (MORF1) seminář “Transportní rovnice v reaktorové fyzice”.
Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni.
Program semináře ke stažení zde.


Změna umístění výuky v pátek 1.4. 2011

Vzhledem k pořádání semináře “Nodální metody v reaktorové fyzice” dochází dne 1.4. k několika změnám umístění výuky. Seminář Nodální metody v reaktorové fyzice proběhne v místnosti L144.
Předmět RAO je přesunut do zasedací místnosti (m627).
Předmět URO je přesunut do učebny m632.
Předmět JARE je přesunut do učebny m632.


Nodální metody v reaktorové fyzice

Katedra jaderných reaktorů pořádá v pátek 1. dubna 2011 na půdě katedry, V Holešovičkách 2, Praha 8 Troja v rámci předmětu Modelování v reaktorové fyzice (MORF1) seminář “Nodální metody v reaktorové fyzice”.
Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni.
Program semináře ke stažení zde.


Změna umístění výuky předmětu RAO dne 18.3.

Dne 18.3. se výuka předmětu RAO přesouvá do zasedací místnosti (m627). Důvodem je očekávaný vyšší počet účastníků semináře Diferenční metody v reaktorové fyzice.


Diferenční metody v reaktorové fyzice

Katedra jaderných reaktorů pořádá v pátek 18. března 2011 na půdě katedry v učebně č. 632, V Holešovičkách 2, Praha 8 Troja v rámci předmětu Modelování v reaktorové fyzice (MORF1) seminář “Diferenční metody v reaktorové fyzice”.
Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni.
Program semináře ke stažení zde.


Jaderná data pro reaktorovou fyziku

Katedra jaderných reaktorů pořádá v pátek 4. března 2011 na půdě katedry v učebně č. 632, V Holešovičkách 2, Praha 8 Troja v rámci předmětu Modelování v reaktorové fyzice (MORF1) seminář “Jaderná data pro reaktorovou fyziku”.
Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni.
Program semináře ke stažení zde.


Od transportu k difúzi a zpět

ve čtvrtek 11.11.2010 od 13:30 do cca 16:00 se v místnosti 632 v rámci předmětu Fyzika jaderných reaktorů uskuteční přednáška Ing. Pavla Mikoláše, CSc., vedoucího oddělení Fyzika odboru Výpočty, ŠKODA JS, a.s. s názvem “Od transportu k difůzi a zpět”. Všichni zájemci z řad studentů jsou srdečně zváni.


Cyklus přednášek o neutronové fyzice

V průběhu listopadu se na FJFI uskuteční cyklus přednášek prof. H. Raucha o neutronové fyzice. Bude pokrývat problematiku od základů až po neutronovou interferometrii a fundamentální experimenty kvantové teorie s tím související. Termíny přednášek budou upřesněny.

Dr. Helmut RAUCH je emeritním profesorem na Atominstitutu technické univerzity ve Vídni. Publikoval 267 vědeckých článků z oblasti neutronové fyziky, fyziky pevných látek a fundamentálních experimentů v kvantové mechanice. Působil jako vedoucí Nuclear Physics Institute při technické univerzitě ve Vídni a jako vedoucí Atominstitutu rakouských univerzit při TU Vídeň