Předmět je zaměřen na úvodní seznámení s přední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren. V první části přednášek je věnována pozornost přední části palivového cyklu, zejména základním informacím o zdrojích uranu v přírodě, jeho těžbě, zpracování, konverzí, obohacování a výroby jaderného paliva. V druhé části, věnované zadní části palivového cyklu, je věnována pozornost možnosti využití a likvidace vyhořelého jaderného paliva, zejména jeho skladování a ukládání v kontejnerech. Střední část palivového cyklu je přednášena v předmětu17PSJR.