Předmět nabízí studentům vybrané přednášky z celého oboru energetiky (fosilních paliv, jaderné, obnovitelných zdrojů, elektroenergetiky, apod.). Skládá se ze série zájmových přednášek garantovaných různými pracovišti a vysokými školami: Fakulta strojní ČVUT v Praze (Energetický ústav), FJFI-ČVUT v Praze (KJR, KDAIZ, KM, KJCH), Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně (Energetický ústav), Fakulta strojní Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Centrum výzkumu Řež. Přednášky budou koncipovány tak, aby rozšířily studentům obzory do oblastí energetiky, které přímo nestudují, byly dostatečně odborné a přitom je pochopili i ti, kteří nemají z oboru přednášky hlubší znalosti.