Rozvrh hodin pro letní semestr 2017/2018:

Rozmístění výuky v učebnách:

Informace k rozvrhu KJR:

Kurzy 17ALE a 17VPL budou probíhat společně.
Kurzy 17CSI a 17SIPS budou probíhat společně (ve úterý od 11:30 v místnisti KJR-PC).
Kurzy 17JPC a 17UPC budou probíhat společně (ve čtvrtek od 15:30 v místnosti L-144)
Kurzy 17RAO a 17VPO budou probíhat společně (v čtvrtek od 9:30 v místnosti L-144).
Kurzy 17UEN a 17EEZ budou částečně probíhat společně (ve středu od 9:30 v místnosti A-632).
Kurzy 17VYPE a 17PPSR nebudou v letním semestru otevřeny.
Kurzy 17AEZ, 17ALE/17VPL, 17EXK, 17EXZ budou probíhat turnusově. Bližší informace k turnusovým předmětům sdělí příslušný vedoucí učitel ročníku.