Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017:

Rozmístění výuky v učebnách:

Kurzy 17ALE a 17VPL budou probíhat společně.
Kurzy 17CSI a 17SIPS budou probíhat společně (ve čtvrtek od 13:30 v místnisti KJR-PC).
Kurzy 17JPC a 17UPC budou probíhat společně (ve středu od 15:30 v místnosti A-632)
Kurzy 17RAO a 17VPO budou probíhat společně (v úterý od 9:30 v místnosti L-144).
Kurzy 17VYR a 17VYRR budou probíhat společně (v pátek od 13:30 v místnosti A-632).

Kurzy 17UEN a 17EEZ budou částečně probíhat společně (ve středu od 9:30 v místnosti A-632).

Kurz 17VYPE nebude v zimním semestru otevřen.

Kurzy 17AEZ, 17ALE/17VPL, 17EXK, 17EXZ budou probíhat turnusově. Bližší informace k turnusovým předmětům sdělí příslušný vedoucí učitel ročníku.