Zimní semestr

Kód Název předmětu Vyučující
17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy jaderných reaktorů Kropík
17DEZ Detekce záření Miglierini, TIchý
17EHJE Ekonomické hodnocení JE Starý
17ELZ Elektrická zařízení jaderných elektráren Bouček
17EZE Základy energetiky a zdroje energie Kobylka
17FAR Fyzika jaderných reaktorů Frýbort, Frýbortová
17IMF Informatika pro moderní fyziky Havlůj
17JBEZ Jaderná bezpečnost Heřmanský, Kříž
17KE Kritický experiment Rataj, Huml
17LAPE Laboratorní praxe pro energetiky Kobylka
17NJZ Nové jaderné zdroje Bílý
17NRE Návrh a řízení experimentu Kropík
17OPK Operátorský kurs na reaktoru VR-1 Rataj
17PRAXB Závěrečná praxe Kropík
17PRAXD Závěrečná předdiplomní praxe Kropík
17PRE Počítačové řízení experimentu Kropík
17PRJT Přístroje jaderné techniky Kropík
17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení Bouda
17RJE Řízení jaderných elektráren Rubek
17SAZ Stroje a zařízení jaderných elektráren Kobylka
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice Huml
17SPJE Spolehlivost jaderných elektráren Dušek, Matějka
17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1 Bouček
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2 Kobylka
17TERR Termomechanika reaktorů Heřmanský, Bílý
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 Kobylka
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 Kobylka
17THNJ4 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4 Kobylka
17UINZ Úvod do inženýrství Bouda
17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1 Štefánik
17ZEL Základy elektroniky Kropík

Letní semestr

Kód Název předmětu Vyučující
17AEZ Alternativní energetické zdroje výuka na ZČU
17ALE Atomová legislativa Bílková, Fuchsová
17BES Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů Kropík
17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy Kropík
17CSI Cvičení na simulátoru Kobylka
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice Frýbort
17DSEM Diplomový seminář Kropík
17DYR Dynamika reaktorů Heřmanský, Huml
17EEZ Energetika a energetické zdroje Kobylka
17EXK Exkurze Kobylka
17EXZ Exkurze v zahraničí Frýbort
17ENF Experimentální neutronová fyzika Rataj
17ERF Experimentální reaktorová fyzika Rataj, Sklenka
17JARE Jaderné reaktory Heřmanský
17JPC Jaderný palivový cyklus Sklenka, Starý
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře Rataj
17PLP Programovatelná logická pole Kropík
17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů Uhlíř
17PRF Provozní reaktorová fyzika Sklenka
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů Huml, Sklenka
17RAO Radioaktivní odpady Konopásková
17REPR Reaktorové praktikum Sklenka, Rataj
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení Starý
17SIPS Simulace provozních stavů JE Kobylka
17TMP Termomechanika jaderného paliva Kobylka
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 Kobylka
17UEN Úvod do energetiky Kobylka
17UPC Jaderný palivový cyklus Sklenka, Starý
17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení Starý
17VPL Vybrané partie z legislativy Bílková, Fuchsová
17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady Konopásková
17VYPE Vybrané přednášky z energetiky Kobylka
17VYR Výzkumné reaktory Sklenka
17VYRR Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl Sklenka
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 Frýbort, Frýbortová, Fejt
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren Bílý, Frýbortová