Obecné

Dokumenty a formuláře FJFI: Infotaj FJFI
Studijní porgramy FJFI: Bílá kniha a sylaby předmětů

Studijní a zkušební řád ČVUT platný od 1.10.2015

Informace pro studenty prvního ročníku k volbě předmětů


Tvorba BP a DP

Šablona pro vytváření bakalářských a magisterských prací

Návod Ústřední knihovny ČVUT jak psát DP


Prezentace z přípravného kurzu 2011:

Lenka Heraltová: Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje
Jan Frýbort: Jaderná havárie v JE Fukušima
Tomáš Bílý: Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti


Foto z návštěvy VR-1 (20. 10. 2014)