O absolventy katedry reaktorů je velký zájem. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve všech sférách jaderné energetiky. Většinou se jejich zaměření profiluje již v průběhu studia díky bakalářské a diplomové práci, které jsou často řešeny v návaznosti na aktuální projekty.

Mnoho absolventů pracuje ve společnosti ČEZ, kde je široký prostor k uplatnění (práce v JE, podpora palivového cyklu, výstavba nových bloků JE, nové zdroje elektrické energie, …). Dále v ÚJV Řež a.s., ŠKODA JS nebo ŠKODA Power a v dalších firmách, které se zabývají podporou provozu JE, vývojem bezpečnostních systémů, výrobou detektorů a měřící elektronikou a pod. Nesmíme zapomínat také na státní sektor. V České republice je několik státních orgánů, které vykonávají dozor nad užíváním jaderné energie (SÚJB, SÚRO, SÚRAO). Poslední kategorií je akademická oblast a výzkum (Akademie věd, CVŘ).

Nezanedbatelná část absolventů nachází uplatnění v zahraničí (např. PSI ve Švýcarsku, IRSN Cadarache, KTH Stockholm, či JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce na Slovensku).