České vysoké učení technické v Praze – www.cvut.cz
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze – www.fjfi.cvut.cz
Jaderka.cz – jaderka.fjfi.cvut.cz

Jaderné vzdělávání

Sdružení CENEN – www.cenen.cz
Asociace ENEN – www.enen-assoc.org
World Nuclear University – www.world-nuclear-university.org

Spolupracující instituce

Státní úřad pro jadernou bezpečnost – www.sujb.cz
Ústav jaderného výzkumu Řež – www.nri.cz
Ústav jaderné fyziky AV ČR – www.ujf.cas.cz
ŠKODA JS – www.skoda-js.cz
Správa úložišť radioaktivních odpadů – www.surao.cz
Státní ústav radiační ochrany – www.suro.cz
ČEZ – www.cez.cz

Mezinárodní instituce

International Atomic Energy Agency IAEA – www.iaea.org
Nuclear Energy Agency NEA – www.nea.fr