Předmět je zaměřen na problematiku nových jaderných zdrojů. Posluchači se seznámí s projekty reaktorů pro blízkou budoucnost a s projekty uvažovanými ve středně a dlouhodobém horizontu. Kurz zahrnuje reaktory generace III+, reaktory IV. generace, urychlovačem řízené systémy, fúzní systémy, jejich koncepce, výhody, nevýhody, dosavadní vývoj, současný stav, výhled.