Akademický pracovník

Email: tomas.bily@fjfi.cvut.cz


Narozen 1983. Absolvent magisterského studia FJFI ČVUT v Praze v oboru Teorie a technika jaderných reaktorů, poté doktorského studia na téže fakultě v oboru Jaderné inženýrství.

 

 

Výuka:

  • Nové jaderné zdroje (přednáška)
  • Termomechanika reaktorů (cvičení)
  • Výuka v rámci kurzů reaktorové fyziky na školním reaktoru VR-1

Další činnosti na KJR:

  • osoba dohlížející nad radiační ochranou na školním reaktoru VR-1
  • vedoucí směny a operátor reaktoru VR-1
  • tajemník KJR

Absolventské práce:

  • Ing: Měření parametrů gama polí na výzkumných reaktorech nízkeho výkonu
  • Ph.D. : Studium teplotních efektů na reaktorech nízkého výkonu

Odborná činnost:

  • experimenty na výzkumných reaktorech (zejména VR-1)
  • simulace transportu záření (kódem MCNP)