Akademický pracovník

Email: jan.frybort@fjfi.cvut.cz


Na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou jsem nastoupil v roce 2001 po absolvování osmiletého gymnázia ve Zlíně, odkud pocházím. Ze všech specializací, které se na fakultě vyučují mě nejvíce zaujala problematika jaderné energetiky a tak jsem se rozhodl pokračovat v oboru Jaderná energie a životní prostředí na Katedře jaderných reaktorů. Brzy jsem si našel téma, které ovlivňuje celý můj dosavadní profesní život a tím je thoriový palivový cyklus.

Na toto téma jsem zpracoval diplomovou i dizertační práci. Nejprve jsem srovnával složení použitého paliva ze solného reaktoru s thoriovým palivovým cyklem s palivem reaktoru VVER-440. Následně jsem podrobně zhodnotil aspekty použití thoriového paliva v solných a tlakovodních reaktorech.

Na KJR jsem byl zaměstnán již během doktorského studia. Později jsem se stal akademickým pracovníkem a přednáším reaktorovou fyziku pro bakalářské, magisterské i doktorské studenty. Jsem také členem provozního personálu Školního reaktoru VR-1. Mám oprávnění k činnosti vedoucího směny a operátora reaktoru Mimoto se věnuji také neutronickým výpočtům v MCNP, analýzám palivových cyklů a správě výpočetních serverů katedry.