Odborný pracovník

Email: lenka.frybortova@fjfi.cvut.cz


Absolventka FJFI ČVUT, Katedra jaderných reaktorů, obor Jaderné inženýrství, zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů. Ve své diplomové práci se věnovala stanovení vyhoření paliva IRT-4M používaného na reaktoru VR-1.

V lednu 2015 obhájila doktorskou práci na téma 6letý palivový cyklus na JE Dukovany, která se zabývá střední částí palivového cyklu reaktorů VVER-440 s cílem navrhnout palivový soubor vhodný pro šestiletý palivový cyklus resp. prodloužené palivové kampaně.

Zaměstnancem Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT je od roku 2008. Věnuje se reaktorové fyzice, problematice palivových cyklů a hodnocení nových typů paliva (MOX). Podílí se na výuce reaktorové fyziky pro studenty bakalářského i magisterského studijního programu (předměty ZAF1, ZAF2, FAR). Také je součástí směnového personálu reaktoru VR-1 – vedoucí směny a operátor reaktoru, výuka na reaktoru v rámci kurzů pro české i zahraniční studenty.