L.Sklenka

Akademický pracovník
vedoucí Katedry jaderných reaktorů a školního reaktoru VR-1

Email: lubomir.sklenka@fjfi.cvut.cz


Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství, kde absolvoval inženýrské studium i doktorské studium (téma disertační práce – Aplikace metody Monte Carlo na neutronické výpočty na reaktoru VR-1 a jejich srovnání s experimenty). Na FJFI pracuje od roku 1985, podílel se výstavbě a spuštění školního reaktoru VR-1 do provozu a od roku 1990 je členem provozního personálu reaktoru. V současnosti je vedoucím Katedry jaderných reaktorů a školního reaktoru VR-1. Přednáší tři předměty v magisterském studiu (Provozní reaktorová fyzika, Jaderný palivový cyklus a Využívání výzkumných reaktorů pro výzkum a průmysl), dva předměty v bakalářském studiu (Reaktorové praktikum a Provozní stavu jaderných zařízení) a jeden předmět v doktorském studiu (Bezpečnost výzkumných jaderných zařízení). Kromě toho přednáší a vede experimenty na reaktoru zaměřené na experimentální reaktorovou fyziku, dynamiku a provoz reaktorů. Je členem několika odborných expertních a oponentních skupin v oblasti jaderného vzdělávání a jaderné energetiky. Je expertem Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA ve Vídni v oblasti jaderného vzdělávání a metodologie výuky na výzkumných reaktorech (např. mise do Bulharska, Nigérie, Ghany).