Základní popis:

Předmět je zaměřen na práci s jadernými daty a deterministickými výpočetními kódy. V letním semestru 2017/2018 probíhají přednášky od 9:30 v učebně A635.

Cíle předmětu:

Po absolvování předmětu získají studenti představu o struktuře zhodnocených knihoven jaderných dat, postupu hodnocení (evaluace) a naučí se orientovat v datech uložených v knihovnách. Studenti se dále seznámí s použitím programu JANIS pro vypisování jaderných dat a NJOY pro jejich pokročilé zpracování.

Nedílnou součástí je také popis principů fungování deterministických výpočetních kódů. Při samostatné práci se studenti naučí orientovat v databázi kritických experimentů a provádět samostatně kritické výpočty. Deterministické kódy budou dále využity k ilustraci některých jevů z oblasti reaktorové fyziky.

Používané kódy:

NJOY, JANIS, TALYS, SCALE, PARCS

Struktura přednášek a cvičení:

Přednášky budou doplněny samostatnou domácí prací studentů. Vypracování domácích úkolů bude základ pro výslednou klasifikaci.

Stručný sylabus:

 1. Jaderná data – jejich získávání, ukládání a zpracovávání
 2. Program NJOY – práce s jadernými daty
 3. Program JANIS pro snadné získávání údajů z knihoven jaderných dat
 4. Program TALYS pro simulaci jaderných reakcí
 5. Numerická řešení transportní rovnice
 6. Kritické výpočty
 7. Výpočty vyhoření
 8. Výpočty neurčitostí a citlivosti

Aktuality:

Zadání domácích úkolů:

 1. Domácí úkol 01, odevzdání 30. 3. 2018
 2. Domácí úkol 02, odevzdání 27. 4. 2018
 3. Domácí úkol 03, odevzdání 4. 5. 2018

Výsledky domácích úkolů:

Student1a. úkol1b. úkol2. úkol3. úkol4. úkol5. úkol6. úkolVýsledná známka
Jana MatouškováD
Sebastian NývltD
Vítek SladkýA
Filip VobrF

Odkazy:

IAEA Nuclear Data Service

tabulka MT čísel

A Review of Criticality Accidents

Ukázkové soubory:

NJOY, verze 16. 3. 2018
SCALE, verze 20. 4. 2018