Základní popis:

Předmět je zaměřen na práci s jadernými daty a deterministickými výpočetními kódy.

Cíle předmětu:

Po absolvování předmětu získají studenti představu o struktuře evaluovaných knihoven jaderných dat, postupu evaluace a naučí se orientovat v datech uložených v knihovnách. Studenti se dále seznámí s použitím programu JANIS pro vypisování jaderných dat a NJOY pro jejich pokročilé zpracování.

Nedílnou součástí je také popis principů fungování deterministických výpočetních kódů. Při samostatné práci se studenti naučí orientovat v databázi kritických experimentů a provádět samostatně kritické výpočty. Deterministické kódy budou dále využity k ilustraci některých jevů z oblasti reaktorové fyziky.

Používané kódy:

NJOY, JANIS, TALYS, SCALE

Struktura přednášek a cvičení:

Přednášky budou doplněny samostatnou domácí prací studentů. Vypracování domácích úkolů bude základ pro výslednou klasifikaci.

Stručný sylabus:

 1. Jaderná data – jejich získávání, ukládání a zpracovávání
 2. Program NJOY – práce s jadernými daty
 3. Program JANIS pro snadné získávání údajů z knihoven jaderných dat
 4. Program TALYS pro simulaci jaderných reakcí
 5. Numerická řešení transportní rovnice
 6. Kritické výpočty
 7. Výpočty vyhoření
 8. Výpočty neurčitostí a citlivosti

Aktuality:

24. 3. 2017 bude mít přednášku o měření jaderných dat RNDr. Petr Chudoba z ÚJF.

Zadání domácích úkolů:

 1. zadání 1. úkolu, odevzdání 10. 3. 2017
 2. zadání 2. úkolu, odevzdání 31. 3. 2017
 3. zadání 3. úkolu, odevzdání 18. 4. 2017
 4. zadání 5. úkolu, odevzdání 9. 5. 2017

Výsledky domácích úkolů:

Student1. úkol2. úkol3. úkol4. úkol5. úkol6. úkolVýsledná známka
Roman KáčerABFFFFF
Milan LeciánAAAAAAA
Pavel SukBABAAAA
Matěj ŠiklBABAAAA
Jan UlmanováAABAAAA
Daniel VlčekBABAAAA

Odkazy:

IAEA Nuclear Data Service

tabulka MT čísel

A Review of Criticality Accidents

Ukázkové soubory:

data pro NJOY (31. 3. 2017)

data pro SCALE (12. 5. 2017)