Základní popis:

Předmět je zaměřen na práci s jadernými daty a deterministickými výpočetními kódy. V letním semestru 2017/2018 probíhají přednášky od 9:30 v učebně A635.

Cíle předmětu:

Po absolvování předmětu získají studenti představu o struktuře zhodnocených knihoven jaderných dat, postupu hodnocení (evaluace) a naučí se orientovat v datech uložených v knihovnách. Studenti se dále seznámí s použitím programu JANIS pro vypisování jaderných dat a NJOY pro jejich pokročilé zpracování.

Nedílnou součástí je také popis principů fungování deterministických výpočetních kódů. Při samostatné práci se studenti naučí orientovat v databázi kritických experimentů a provádět samostatně kritické výpočty. Deterministické kódy budou dále využity k ilustraci některých jevů z oblasti reaktorové fyziky.

Používané kódy:

NJOY, JANIS, TALYS, SCALE, PARCS

Struktura přednášek a cvičení:

Přednášky budou doplněny samostatnou domácí prací studentů. Vypracování domácích úkolů bude základ pro výslednou klasifikaci.

Stručný sylabus:

 1. Jaderná data – jejich získávání, ukládání a zpracovávání
 2. Program NJOY – práce s jadernými daty
 3. Program JANIS pro snadné získávání údajů z knihoven jaderných dat
 4. Program TALYS pro simulaci jaderných reakcí
 5. Numerická řešení transportní rovnice
 6. Kritické výpočty
 7. Výpočty vyhoření
 8. Výpočty neurčitostí a citlivosti
 9. Příprava makroskopických dat pro celozónové výpočty

Aktuality:

Zadání domácích úkolů:

 1. Domácí úkol 01, odevzdání 30. 3. 2018
 2. Domácí úkol 02, odevzdání 27. 4. 2018
 3. Domácí úkol 03, odevzdání 4. 5. 2018
 4. Domácí úkol 04, odevzdání 11. 5. 2018

Výsledky domácích úkolů:

Čislo studenta1a. úkol1b. úkol2. úkol3. úkol4. úkol5. úkol6. úkolVýsledná známka
437400DBBBAAAA
437465DBBBAAAA
422763AABBBAAA

Odkazy:

IAEA Nuclear Data Service

tabulka MT čísel

A Review of Criticality Accidents

Ukázkové soubory:

NJOY, verze 16. 3. 2018
SCALE, verze 26. 4. 2018