Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na výzkumné a experimentální reaktory, jejich typická experimentální vybavení, paliva pro výzkumné reaktory, systémy kontroly a řízení jaderných reaktorů, provoz výzkumných reaktorů. Hlavní část je věnována reaktoru VR-1 a jeho provozu a bezpečnosti výzkumných jaderných reaktorů.
Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními na reaktoru VR-1, které zahrnují praktické seznámení s reaktorem VR-1, seznámení se s obsluhou technologických systémů reaktoru VR-1, uvádění do provozu a provoz reaktoru VR-1, nácvik ovládání reaktoru VR-1.

Aktuální informace:

Uzavření předmětu zkouškou mouhou zbývající studenti provést u Ing. Ľ. Sklenky, Ph.D. Termín si prosím domluvte individuálně, nejlépe prostřednictvím emailu.

Výsledky OPK:

Jméno a příjmeníŘízení reaktoru (max. 10 bodů)Písemný test (max. 100 bodů)Udělění zápočtu (Ano/Ne)
Aleš Bejr1084A
Vojtěch Caha880A
Radek Čapík170A
Davit Harutyunyan876A
Jan Hejný1084A
Jan Hřib877A
Michal Kuna1095A
Tereza Marková880A
Iveta Matějů593A
Adam Polák185A
Veronika Šafaříková393A
Martin Ševeček892A
Miloslav Šípek1094A
Michal Šunka1081A
Jiří Závorka872A
Petr Zimola1082A