Anotace:

Metodologie práce inženýra, význam a organizace technické dokumentace na jaderné elektrárně, archiv, přípravná a projektová dokumentace, jednotlivé fáze projektu jaderné elektrárny: úvodní projekt, prováděcí projekt, provozní soubory, havarijní plán, operativní dokumentace, provozní záznamy, řízení jakosti, úvod do technického kreslení, čtení výkresů, technické zobrazování, AUTOCAD.