Anotace:
Předmět je zaměřen na popis vlastností neutronů, charakteristiku neutronových zdrojů, vlastnosti okamžitých a zpožděných neutronů, metody detekce neutronů, reakce neutronů s atomovými jádry, možnosti úpravy polí neutronů. Dále je věnována pozornost experimentálním metodám používaným při určování neutronově-fyzikálních a základních provozních parametrů jaderných reaktorů, experimentálním metodám zaměřeným na určování reaktivity, určování charakteristiky řídicích tyčí v jaderném reaktoru a kritickému experimentu. V předmětu je také věnována pozornost výzkumným jaderným reaktorům, jejich dělení, charakteristikám a využití výzkumných reaktorů v oblasti experimentální reaktorové fyziky a metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Přednášky jsou doplněny praktickými experimentálními úlohami z oblasti detekce neutronů, určování charakteristik zpožděných neutronů, studia difúze neutronů v různém prostředí, přípravy a charakteristiky foto-neutronového zdroje a kalibrace neutronových zdrojů, měření reaktivity, kalibrace řídicích tyčí, a hledání neznámého kritického stavu reaktoru.

Rozsah Kredity Ukončení Typ předmětu Vyučující Semestr Místnost a čas
2+2 5 kz volitelný Sklenka, Rataj letní KJR-632, čtvrtek 13.30

 

Měření na reaktoru VR-1 v rámci předmětu REPR se uskuteční v následujících termínech: 

7. 4. 2016 – Detekce neutronů
 
14. 4. 2016 – Zpožděné neutrony
 
21. 4. 2016 – Měření reaktivity
 
28. 4. 2016 – Kalibrace řídicích tyčí
 
12. 5. 2016 – Základní kritický experiment
 

Měření v neutronové laboratoři v rámci předmětu REPR se uskuteční v termínu: 

5. 5. 2016 – Studium difúze neutronů