Anotace:

Předmět uvádí do základů teorie spolehlivosti, zejména systémové spolehlivosti jaderných elektráren (JE). Seznamuje dále s vývojem, základními postupy a praktickými aplikacemi moderního přístupu k ocenění bezpečnosti jaderných zařízení pomocí metody pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti jak v České republice tak i ve světovém měřítku. Hlavní důraz je kladen na metodiku sestavení a vyhodnocení stromů poruch pro bezpečnostně významné systémy v JE a poznání těchto systémů. Studenti jsou dále seznámeni s metodou stromů událostí a samostatně v rámci tohoto kursu sestavují tyto stromy pro vybrané iniciační události formou semestrálních prací. Závěrem jsou prezentovány některé provozní zkušenosti a údaje o poruchách čs. i zahraničních JE (Three Mile Island, Černobyl, Pakš) a základní informace o mezinárodních informačních systémech IRS a INES.