Anotace:

Předmět je věnován úvodu do inženýrské profese. Studenti se postupně seznámí s charakteristickými rysy a zvláštnostmi inženýrské práce, včetně přehledu o základech vybraných inženýrských disciplin, jako jsou základy nauky o materiálu, výrobní technologie, řízení a kontrola jakosti a ekologie. Dále se předmět zaměří na vybrané části technického kreslení a práci se systémem CAD s cílem orientovat se v běžných technických výkresech.”

Sylabus k předmětu je ke stažení zde.

Informace k technickému kreslení jsou zde.

Otázky ke zkoušce jsou zde.