Anotace:
Předmět je zaměřen na přední a zadní část palivového cyklu jaderných elektráren, zejména elektráren s tlakovodními reaktory aktuálně používanými nebo potenciálně používanými v České republice. V první části přednášek je věnována pozornost přední části palivového cyklu. Po úvodním rozdělení a definicích různých typů palivových cyklů jsou přednášky zaměřeny na zdroje uranu a thoria v přírodě, jeho těžbu, mechanické i chemické zpracování do podoby žlutého koláče. Následně jsou velmi stručně popsány způsoby čištění, konverzí, obohacování a výroby (fabrikace) jaderného paliva. V druhé části, věnované zadní části palivového cyklu, je věnována pozornost možnosti využití a likvidace vyhořelého jaderného paliva, zejména jeho skladování a ukládání v kontejnerech. V závěru se předmět zabývá potenciálními možnostmi využití thoria v reaktorech a thoriovým palivovým cyklem. Střední část palivového cyklu je přednášena v předmětu17PRF – Provozní reaktorová fyzika.

Rozsah Kredity Ukončení Typ předmětu Vyučující Semestr Místnost a čas
2+0 2 KZ volitelný Ľ. Sklenka letní KJR-632, úterý 11.30

Plán přednášek:

19. 2. 2013 Úvod, Zásoby uranu v přírodě D. Kobylka
26. 2. 2013 Těžba uranu D. Kobylka
 5. 3. 2013 Mechanické a chemické zpracování rudy R. Starý
12. 3. 2013 Čištění žlutého koláče a konverze na UF6 R. Starý
19. 3. 2013 Obohacování paliva 1 R. Starý
26. 3. 2013 Obohacování paliva 2 E. Losa
 2. 4. 2013 Výroba paliva D. Kobylka
 9. 4. 2013 Zadní část palivového cyklu 1 Ľ. Sklenka
16. 4. 2013 Zadní část palivového cyklu 2 Ľ. Sklenka
23. 4. 2013 Skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva Ľ. Sklenka
30. 4. 2013 přednáška zrušena – ZKE pro Mgr. studenty —–
 7. 5. 2013 Přepracování vyhořelého jaderného paliva Ľ. Sklenka
14. 5. 2013 Thoriový palivový cyklus Ľ. Sklenka

Literatura: