Anotace:

Předmět je zaměřen na střední část palivového cyklu jaderných elektráren, zejména elektráren s tlakovodními reaktory aktuálně používanými nebo potenciálně používanými v České republice. V úvodních přednáškách je věnována pozornost zejména obecným fyzikálním aspektům provozu jaderných reaktorů jako např. izotopickým změnám paliva v průběhu kampaně, vyhoření, vlivu xenonu a samaria na provozu reaktoru apod. V následující části je věnována pozornost obecně palivovým cyklů s hlavním důrazem na palivové kampaně tlakovodních reaktorů používaných v České republice. Závěrečná část je věnována palivovým kampaním západních tlakovodních reaktorů, varným reaktorům a reaktorům CANDU a také použitím paliva typu MOX. Přední a zadní části palivového cyklu se přednáší v 17JPC – Jaderný palivový cyklus.

Rozsah Kredity Ukončení Typ předmětu Vyučující Semestr Místnost a čas
2+0 2 zkouška povinný Ľ. Sklenka letní KJR-632, úterý 13.30

 
Výuka předmětu 17PRF začne až v druhém týdnu letního semestru – 1. března 2016 ve 13.30

 

Literatura:

  • Stacey, W. M.: Nuclear Reactor Physics, Chapter 5 Nuclear Reactor Dynamics & Chapter 6 – Fuel Burnup, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007
  • John R. Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering, 3rd Ed., Prentice Hall, 2001
  • Sklenka, L.: Provozní reaktorová fyzika, učební texty vysokých škol, Vydavatelství ČVUT, 2000
  • Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Guide, NS-G-2.5, IAEA, Vienna, 2002
  • Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Guide, NS-G-1.12, IAEA, Vienna, 2005