Anotace:

Předmět je zaměřen na získání hlubší znalostí z oblasti radiační ochrany, o biologických účincích ionizujícího záření, o způsobu hodnocení a optimalizaci ozáření pracovníků a osob v jaderných zařízení.