Anotace:

Předmět uvádí studenty do problematiky mechaniky tekutin a proudění. Nejvýznamnější část věnována základům popisu proudění, definici potřebných veličin a rovnic, tlakovým ztrátám,1D popisu proudění, turbulenci a jejímu vlivu na vlastnosti proudu, mezním vrstvám a odstředivým čerpadlům.

Podklady:

Podklady k zápočtové písemné práci z předmětu THNJ2 ke stažení