Anotace:

Předmět je zaměřen na úvod do problematiky zajištění radiační ochrany v jaderných zařízení, legislativní souvislosti, způsob práce se zdroji IZ v kontrolovaných a sledovaných pásmech, praktické činnosti při sledování a měření radiační situace, způsob zajištění ochrany pracovníků a obyvatelstva před ionizujícím záření.