Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na platnou legislativu ČR v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, tj. především na Atomový zákon a prováděcí předpisy k tomuto zákonu. Pozornost je věnována struktuře Atomového zákona, základním definicím a seznámení se s legislativními požadavky pro různé oblasti regulace jako jsou např. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, havarijní připravenost, atd.