přednášející a cvičící: Ing. Ondřej Huml, Ph.D.

Anotace:
Předmět je zaměřen na statistické metody ve fyzice jaderných reaktorů a modelování vyhoření v jaderných reaktorech. Podrobněji je rozebrána metoda Monte Carlo a její aplikace v reaktorové fyzice. V rámci předmětu je kladen důraz na praktické ukázky, cvičení a na samostatnou práci studentů při řešení modelových příkladů. Posluchači, kteří předmět absolvují, získají kromě teoretických znalostí i praktické zkušenosti s různými metodami a přístupy při modelování neutronově fyzikálních charakteristik jaderných zařízení a jejich aplikaci na reálné reaktorové soustavy.

Část náplně předmětu je možné přizpůsobit požadavkům studentů podle zaměření jejich VÚ a DP.

Používané programy:
MCNP, SERPENT, GNUPLOT, programovací jazyk C, …

Klasifikace:
Studentům bude udělen klasifikovaný zápočet v závislosti na splnění úkolů, na výsledném testu a na docházce na cvičeních.