Anotace:

Předmět umožní získání přehledu a základních informací o možných zdrojích a způsobech výroby energie. Pozornost bude věnována principům přeměn energie, energetickým technologiím a systémům.
Studenti budou schopni posoudit vlastnosti energetických zdrojů: klasické tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, paroplynové cykly, geotermální, vodní a větrnou energii, biomasu, tepelná čerpadla, solární energii, palivové články a energii moře.
Předmět bude doplněn řadou měření v průběhu týdenní blokové výuky, která se bude věnovat výše uvedené tématice.