Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku automatizovaného řízení reaktoru a jaderné elektrárny jako celek při stacionárních a nestacionárních stavech podle podmínek daných bezpečnostními a ekonomickými požadavky na provoz jaderné elektrárny.