Na pracoviště reaktoru VR-1 bylo dovezeno nové palivo

Více než 1000 palivových proutků typu EK-10 bylo dovezeno v noci 7. 6. 2018 na pracoviště reaktoru VR-1. Proutky budou použity na sestavení podkritického souboru VR-2, který rozšíří vzdělávací, výcvikové i výzkumné možnosti KJR.

Palivo získala FJFI ČVUT darem z Aalto University z Finska a podílela se jen na jeho transportu do Čech. V rámci dlouhodobé spolupráce na vzdělávání zapůjčila Skupina ČEZ kontejnery na přepravu paliva z Finska do Čech. Samotný transport paliva byl možný i díky finanční podpoře projektu „Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790) z Výzvy č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP.

Podkritický souboru bude uveden do provozu v následujících 4-5 letech a ČVUT tak bude jedinnou univerzitou, která provozuje 3 jaderné reaktory :o) Všechny tyto tři reaktory se svým zaměřením na experimentální jadernou a reaktorovou fyziku budou i nadále tvořit pilíř jaderného vzdělávání v České republice.

Slavnostní otevření proběhlo ve čtvrtek 7. 6. 2018 ve 14h za přítomnosti pana prorektora ČVUT prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc. a děkana FJFI prof. Ing. Igora Jexe, DrSc.

Více podrobností v tiskové zprávě, zde.

Foto:
Adam Kecek, FJFI ČVUT
František Boháč, ČVUTZměna vedoucího katedry

Ke 30. 5. 2018 skončilo funkční období vedoucího katedry. Od 1. 6. 2018 je novým vedoucím Ing. Jan Rataj, PhD.


Kurz pro studenty UTK je ukončen

Šestý ročník kurzu Experimental Reactor Physics Laboratory pro studenty z university v Knoxville, Tennessee skončil a sami studenti sepsali čláenk o tom, co všechno viděli, měřili a jak se jim tady líbilo :o)

Článek si můžete přečíst zde.


Studenti UTK na KJR

Již šestým rokem organizuje KJR dvoutýdenní stáž pro studenty 3.ročníku Jaderné energetiky z UTK Tennessee, USA. Mimo přednášek a praktických úloh na reaktoru VR-1 jsou pro studenty připraveny exkurze do vybraných jaderných zařízení v ČR, ale také například návštěva sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni.

V rámci exkruzí navštívili studenti Elektrárnu Temelín :o)
Studentská konference Šimáně 2018

KJR zve všechny studenty a čerstvé absolventy na studentskou konferenci Šimáně 2018: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství, kterou pořádá 25. a 26. června Katedra jaderných reaktorů v Atriu FJFI, Břehová 7, Praha 1. Uzávěrka přihlášek pro aktivní (prezentujícící) účastníky je 15.června. Zúčastnit se mohou také zájemci z řad akademické obce a veřejnosti. Pro všechny je účast zdarma. Více informací včetně způsobu registrace naleznete na stránkách konference http://simane.fjfi.cvut.cz.


Can nuclear power solve energy hunger of technological age?

KJR Vás zve na přednášku Ondřeje Chvály z University of Tennessee, Knoxville, USA.

Datum a čas 14.5. od 14:30
Místo: KJR (bude upřesněno)

Anotace: Global energy consumption is rapidly increasing as the rates of absolute poverty are dropping at unprecedented rate. Unfortunately, most of this vital energy comes from fossil fuel combustion. Sustaining this trend requires shift towards clean, scalable, and affordable energy source. Next generation of advanced nuclear power appears as promising and realistic alternative. The talk will present several molten salt based nuclear power systems that are radically different from current light water reactors.


Piknik na Katedře jaderných reaktorů
Studenti jaderného inženýrství,

Přijďte na neformální setkání studentů a mladých pracovníků z KJR, na kterém si budete moct popovídat o studiu, uplatnění absolventů, možnostech stáží během studia nebo o novinkách z jádra. Proč se náš reaktor jmenuje Vrabec a proč máme na katedře rádi lenochody? Nebo se jen pojďte seznámit s ostatními studenty z oboru.

Setkání se koná 22. 5. 2018 od 17:00 v Holešovičkách 2.

Setkání je primárně určeno pro studenty KJR, kteří jsou zapsáni v oboru Jaderné inženýrství.


Zkušenosti z Massachusetts Institute of Technology
Ve čtvrtek 15.3.2018 ve 13:30 se v místnosti KJR-A632 na Katedře jaderných reaktorů, FJFI, ČVUT koná seminář “Zkušenosti z Massachusetts Institute of Technology aneb studium a výzkum na nejlepší univerzitě na světě”. Prezentaci přednese Martin Ševeček. Pozvánku naleznete zde.


Exkurze v Elektrárně Temelín
V neděli 11. 2. 2018 měli zaměstnanci KJR možnost navštívit elektrárnu Temelín. Díky odstávce 1. bloku jsme měli možnost podívat se i dovnitř kontejnmentu :o)
Ocenění studentů KJR

Každý rok vybírá výbor České nukleární společnosti ve spolupráci s ÚJV Řež z desítek studentských prací přihlášených do soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci. Motivací soutěže je zvýšit zájem studentů o obory související s jadernou energetikou a k dosahování co nejlepších studijních výsledků.

Výsledky za rok 2017 byly vyhlášeny na prosincovém Mikulášském setkání a studenti FJFI se opět umístili na prvních místech. Gratulujeme!

Oceněné bakalářské práce:
1. místo – Kořistka Ondřej, FJFI KDAIZ
2. místo – Odložilík Boris, FJFI KDAIZ
3. místo – Dršková Barbora, FJFI KDAIZ

Oceněnné diplomové práce:
1. místo – Kaňka Lukáš, UO FVT
2. místo – Thomas Dominik, FJFI KJR
3. místo – Šlégl Jakub, FJFI KDAIZ

Oceněné disertační práce:
1. místo – Distler Petr, FJFI KJCH
2. místo – Šoltés Jaroslav, FJFI KJR


Noc vědců 6. 10. 2017

V dnešní době je běžné využívat technické vymoženosti a informační technologie, které lidem usnadňují činnosti ve všech oblastech. Hybatelem všeho je však elektrická energie, kterou je potřeba vyrábět v dostatečném množství a také s ohledem na životní prostředí. Toto kritérium splňuje jaderná energetika. V rámci Noci vědců na FJFI se můžete dozvědět jak se produkuje elektrická energie, jak funguje jaderný reaktor nebo tokamak i jaké je využívání jaderné energetiky v České republice.

Přijďte se podívat na makety paliva, poslechnout si přednásku, vyzkoušet si jak se ovládá jaderný reaktor nebo si jen popovídat o jaderné energetice :o)

Více na stránkách ČVUT, zde.


Témata bakalářských prací 2017/2018
Na stránce se studentskými pracemi najdete nová témata pro akademický rok 2017/2018.


Muzejní noc 2017
V sobotu 10. 6. se v Praze konala již 14. muzejní noc a součástí doprovodých akcí byla také Zábavná věda s ČVUT. Součástí expozice byl také model reaktoru a ukázka maket palivových článků.

Jaderné dny 2017
Ve čtvrtek 20. dubna byly slavnostně zahájeny sedmé Jaderné dny, které se poprvé konají v prostorách ZČU a potrvají až do 25. května. Nejen studenti, ale i široká veřejnost může zavítat na výstavu o jaderné energetice v přízemí Fakulty strojní ZČU v univerzitní kampusu v Plzni na Borech. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin.

Jaderné dny 2017 se snaží přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol. Expozice zahrnují nejen modely různých jaderných zařízení, ale i skutečná zařízení či jejich části a přístroje určené k využití jaderné energie. K vidění je zde například mlžná komora, modely reaktorů a kontejnerů na vyhořelé palivo, maketa palivové kazety či model hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Program zahrnuje také přednášky pro studenty středních škol, na něž navazují soutěže o tablet. „Soutěže se těší obrovskému úspěchu, studenti projevují velkou snahu a především praktická část je vždy velice zaujme,“ říká Jan Zdebor ze strojní fakulty, jeden z členů organizačního týmu. Letos si středoškoláci můžou poslechnout například přednášky Mýty a fakta o jádru – Fukušima šest let poté, Žijeme v poli záření nebo Životní prostředí a radioaktivní odpady.

Jaderné dny slavnostně ve čtvrtek 20. dubna zahájil rektor ZČU Miroslav Holeček, garant akce Jan Zdebor z fakulty strojní a s přednáškou Od jádra země k jádru dneška vystoupil ředitel jaderné elektrárny Temelín Bohdan Zronek.

Zdroj zde.


Článek o pilotním kurzu pro americké studenty
V lednu 2017 proběhl na KJR pilotní kurz pro studenty z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS). Struktura kurzu a dojmy studentů jsou shrnuty v článku: Learn about what the NPTS students did in their J-Term in Czech Republic: Nuclear Research Reactor Practicum.

Celý článek zde.


11th ENEN PhD Event & Prize 2017

11th ENEN PhD Event & Prize 2017 je soutěž studentských PhD prací s možností ocenění. Účastníkům soutěže bude vyplacena fixní podpora ve výši 650 EUR. Bližší informace podá doc. Ing. Martin Kropík CSc. Podrobnější informace lze nalézt na “http://www.enen-assoc.org/en/phd/phdevent2017.html”. Deadline pro přihlášení je 21.4.2017.
Přihláška do soutěže
Informace ke konforenci, kde soutěž proběhne
Informace k vyhodnocování prací


Nabídka volných míst ve Skupině ČEZ
Aktuální nabídka volných pracovních míst ve Skupině ČEZ může být nalezena na adrese Volné pozice – CĚZ. Podrobný popis pracovní pozice operátora jaderné elektrárny se nachází na Operátor jaderné elektrárny.


Skupina ČEZ – Letní univerzita 2017
Zažij letní univerzitu v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Akce je vhodná zejména pro studenty 2. až 4. ročníků vysokých škol s technickým zaměřením. Čekají tě přednášky a besedy, jaderná elektrárna skrz na skrz, špičkoví specialisté z oboru energetiky a možnost budoucí spolupráce.

Více informací na Letní univerzita. Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2017


Nabídka kurzů pro studenty a doktorandy pořádaných v rámci projektu ENEN-RU
Vážení studenti, níže naleznete dvě nabídky kurzů pro studenty a doktorandy pořádané v rámci projektu ENEN-RU II. Bližší informace podá doc. M. Kropík. Lze předpokládat, že účastníci obdrží podporu na cestu (až 600EUR) a cca 85EUR na den na ubytování a stravu.
TUM_ENEN-RU_Course Description
polimi_polito_course_proposal_update


Den otevřených dveří na Jaderce

Pro zájemce o studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je připraven den otevřených dveří, kde se představí jednotlivé katedry a zároveň je možnost prohlédnout si jaderný nebo fúzní reaktor, které fakulta provozuje.

Dveře fakulty se všem zájemcům otevřou v 9:00 a program trvá zhruba do 15:00. Součástí dne otevřených dveří je přednáška, která odkryje některá tajemství vysokoškolského studia, fungování fakulty i možnosti uplatnění absolventů. Přednáška začíná 12:30.

Adresa: Břehová 7, Praha 1, zastávka MHD – Staroměstská nebo Právnická fakulta.

Pozor! Na exkurzi na Školní reaktor VR-1 je nutné se registrovat u stolečku Katedry jaderných reaktorů v Břehové 7. Odchod na exkurzi je plánován na 9:45 resp. 13:45. Účastníci dopolední exkurze stihnou i přednášku o studiu.

Více informací na stránkách fakulty .


Nový kurz pro americké studenty na FJFI

Ve dnech 16. – 27. 1. 2017 se na Katedře jaderných reaktorů (KJR) uskuteční pilotní ročník kurzu pro americké studenty a pedagogy z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS), pod názvem NUCLEAR RESEARCH REACTOR PRACTICUM. Předpokládá se, že tímto bude odstartována pravidelná spolupráce MIIS a KJR.

více …


Úspěch studentů KJR v soutěži o nejlepší studentskou práci ČNS a ÚJV z oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření za rok 2016

Studenti KJR v letošním ročníku uspěli ve všech soutěžních kategoriích. V kategorii bakalářských prací obsadil
1. místo Bc. Lubomír Bureš s prací “Aplikace kódů založených na metodě Monte-Carlo pro validační benchmarkové experimenty”. 3. místo obsadil Bc. Pavel Suk s prací “Způsoby přípravy makroskopických účinných průřezů pro řešení neutronové difúzní rovnice v násobícím prostředí”. V soutěži diplomových prací získal Ing. Jan Šturma 2. místo s prací “Aktivační analýza a spektrometrie neutronového pole na školním reaktoru VR-1”. V soutěži dizertačních prací získala 2. místo Ing. Jitka Vrzalová, Ph.D. s prací “Experimentální určení účinných průřezů neutronových reakcí důležitých pro urychlovačem řízené transmutační systémy”. Gratulujeme!


Letní škola jaderného inženýrství

Pokud máte zájem si neformální cestou rozšířit jaderné obzory, můžete se účastnit v září týdenní Letní školy jaderného inženýrství.

Letní škola pořádaná Českou sítí jaderného vzdělávání CENEN a Českou nukleární společností se uskuteční od pátku 9. 9. 2016 do pátku 16. 9. 2016 ve městě Počátky na Vysočině. Více informací, kontakty a registrace na oficiálních stránkách školy www.lsji.cz.


Slovenská letní škola jaderného inženýrství

Letní škola organizovaná Francouzským institutem při Francouzském velvyslanectví v Bratislavě a v Praze ve spolupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, která se koná na Slovensku v Kočovciach približne 2O km od Piešťan ve dnech 12.9.- 16.9.
Škola je cílena na studenty a doktorandy fakult se zaměřením na jadernou energetiku a mladé vědecké pracovníky. Celkový počet účastníků je přibližně 25 až 30. Přednášejí slovenští a francouzští odborníci v anglickém jazyce.

Letní školu finančně zabezpečuje francouzská strana. Pro studenty z České republiky bude zabezpečená zdarma doprava z Bratislavy do Kočoviec. Hradí si pouze cestu z Prahy do Bratislavy. Letošní ročník je zaměřen na téma „Nuclear Safety“.

Pokud máte zájem, registrujte se na http://doodle.com/poll/gyvstxem9psz7sie

Program LS naleznete zde.


Seminář Radioanalytické metody

Dne 29.5. 2015 hostila KJR seminář Radioanalytické metody IAA 2015 pořádaný ve spolupráci se spektroskopickou společností Jana Marka Marci, odbornou skupinou instrumentálních radioanalytických metod a Českou společností chemickou, odbornou skupinou jaderné chemie.


Prestižní kurzy Beginning Visual MCNP6 a Advanced Visual MCNP workshop na FJFI

V termínech 27.6. – 1.7 a 11.-15.7. 2016 hostila FJFI již podruhé prestižní kurzy zaměřené na výpočetní kód MCNP vyučované americkými lektory. Kód MCNP byl vyvinut v Los Alamos National Laboratory a slouží k simulaci transportu a interakcí desítek druhů částic pomocí metody Monte Carlo.


Studentská vědecká konference Šimáně 2016

Ve dnech 12. až 13. května se v budově FJFI v Břehové ulici konal první ročník studentské konference zaměřené na jaderné inženýrství. Celá akce se konala pod záštitou katedry jaderných reaktorů. Své vědecké výsledky předvedli studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů jednak z jaderné fakulty, ale i z fakulty strojní ČVUT či ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě a dalších ústavů.

Cenu za nejlepší poster si odnesl Jakub Krejčí z FJFI, v dalších sekcích byly ceny rozděleny následovně: jaderná energetika Ondřej Burian z FS ČVUT, modelování a simulace Marek Ruščák z CV Řež, využití ionizujícího záření Jan Šturma z FJFI, materiály v jaderném inženýrství Martin Cesnek z FJFI.

Krátké video z konference.
Letní univerzita 2016

Zažij letní univerzitu v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Akce je vhodná zejména pro studenty 2. až 4. ročníků vysokých škol s technickým zaměřením. Čekají tě přednášky a besedy, jaderná elektrárna skrz na skrz, špičkoví specialisté z oboru energetiky a možnost budoucí spolupráce.

Více informací na www.kdejinde.cz, sekce „Pro studenty“. Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2016


Návštěva předsedy NRC na VR-1

Dne 13. dubna 2016 proběhla návštěva předsedy U.S. Nuclear Regulatory Commission – Stephen G. Burns – na školním reaktoru VR-1. Zúčastnili se také členové SÚJB, děkan FJFI Igor Jex a vedoucí katedry jaderných reaktorů Ľubomír Sklenka.
Hlavním tématem návštěvy byla diskuze o možnostech spolupráce v jaderných oblastech.
Mimořádný seminář o zkušenostech ze stáže v JRC IET Petten

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář “Vývoj materiálových korelací slitiny M5 pro kód TRANSURANUS a Zkušenosti z pracovní stáže ve výzkumném centru Evropské komise (JRC IET Petten)”, který povede Ing. Adam Kecek. Seminář proběhne 5. dubna 2016 od 15:30 v místnosti L144. Očekávaná délka semináře je jedna hodina.


Prof. Misawa přednáší na kolokviu FJFI: “Nuclear Reactors in Japan and Fukushima NPP Accident”

KJR vás zve na přednášku “Nuclear Reactors in Japan and Fukushima NPP Accident”, která se uskuteční v rámci kolokvia FJFI ve středu dne 23. 3. 2016 od 15.30 hodin v místnosti 103 v Břehové ulici (FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1). Přednášku přednese prof. Tsuyoshi Misawa z Research Reactor Institute, Kyoto University.


Studentská konference Šimáně 2016

KJR zve studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia na studentskou konferenci Šimáně 2016: Česko-slovenská konference jaderného inženýrství, kterou pořádá 12. a 13. května. Pro studenty ČVUT je účast zdarma. Uzávěrka přihlášek je 20.dubna. Konference se koná v Atriu FJFI, Břehová 7, Praha 1. Více informací naleznete na stránkách konference http://simane.fjfi.cvut.cz.


Studentská stáž na Temelíně

Od 4. do 8. ledna 2016 se studenti KJR zúčastnili stáže na jaderné elektrárně Temelín a Dukovany. V rámci této návštěvy se seznámili nejen s prací reaktorových fyziků, ale navštívili také sklad použitého paliva a byli na dosah i čerstvému jadernému palivu v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny. Závěr týdne byl věnován zajímavé exkurzi v laboratořích radiační kontroly v Českých Budějovicích.

Temelín - čerstvé palivo

Temelín - chladící věže

Temelín - laboratoř radiační kontroly


Konference Malé jaderné reaktory – Small Modular Reactors

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. ročník konference Malé jaderné reaktory, který se bude konat 11. února 2016. Druhý ročník konference se zabývá možností výstavby malého jaderného reaktoru v České republice a potenciálního zapojení českých firem do takového projektu. Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na technické aspekty výstavby, ale také na navazující legislativní a ekonomické otázky.

Konferenci pořádá společnost EventEra ve spolupráci s FJFI a ÚJV Řež.

Více informací zde. a na malereaktory.cz


Inovační maraton 2015

V průběhu 24hodinového programu se seznámíte s průběhem inovačního procesu. Naučíte se používat kreativní a inovační postupy, nástroje a techniky, které můžete okamžitě aplikovat při řešení zadaného úkolu.

ČEZ Inovační maraton 2015 proběhne formou soutěže šesti týmů. Vaším úkolem bude během 24 hodin vymyslet řešení aktuálního reálného úkolu. Výsledná řešení jednotlivých týmů ohodnotí odborná porota. Inovační maraton 2015 se bude konat 3. až 4. prosince 2015. Přihlášky jsou přijímány do 10. listopadu.

Bližší informace na stránkách akce.

475x200_obr2


Vědecký jarmark 2015

Věda nás baví o.p.s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a dalšími školami a institucemi pořádala 9. 9. 2015 v Praze na Vítězném náměstí již 3. ročník Vědeckého jarmarku. Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou v letošním roce reprezentovala Katedra jaderných reaktorů a Katedra fyziky.
Bližší informace na stránkách akce.

475x200_obr2

475x200_obr2


Úspěch studenta KJR v soutěži o cenu Nadace ČEZ

Doktorand KJR Ing. Martin Ševeček zvítězil se svou prací “Simulace chování vyhořelého jaderného paliva v obalových souborech typu CASTOR” v soutěži o cenu Nadace ČEZ v kategorii Jaderná energetika a souvislosti.
Bližší informace na stránkách soutěže.


Seminář Radioanalytické metody

Dne 30.6. 2015 hostila KJR seminář Radioanalytické metody IAA 2015 pořádaný ve spolupráci se spektroskopickou společností Jana Marka Marci, odbornou skupinou instrumentálních radioanalytických metod a Českou společností chemickou, odbornou skupinou jaderné chemie.


Prestižní kurzy Beginning Visual MCNP6 a Intermediate MCNP workshop na FJFI

Od 15.6. do 24.6. 2015 hostila FJFI prestižní kurzy zaměřené na výpočetní kód MCNP vyučované americkými lektory. Kód MCNP byl vyvinut v Los Alamos National Laboratory a slouží k simulaci transportu a interakcí desítek druhů částic pomocí metody Monte Carlo.


Přednáška: Spolupráce s University of Tennessee

KJR vás zve na přednášku “Možnosti spolupráce s University of Tennessee, Knoxville (pro studenty KJR)”, kterou přednese Dr. Ondřej Chvála, Research Assistant Professor, Department of Nuclear Engineering, University of Tennessee. V rámci přednášky představí University of Tennessee, Department of Nuclear Engineering a dosavadní spolupráci s ČVUT v Praze (resp. s KJR). Přednáška se uskuteční ve středu 13.5.2015 ve 13:30 v místnosti A632.


Soutěž ČEZ o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci pro rok 2015

Společnost ČEZ vyhlásila soutěž o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci pro rok 2015. Soutěžící představí své práce na téma: Jaderná energetika a souvislosti; Klasická energetika a tepelně energetická zařízení; Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony; Elektrotechnologie a měření; Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky; Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí.

Finalisté dále prezentují své práce na jednodenní konferenci, která proběhne 30. června v budově ČEZ v Praze. Bližší informace naleznete zde.

Pro zaslání přihlášky kontaktujte Ing. Filipa Fejta (A-644). Přihlášky musí být odevzdány do 31.5.2015.