Výzkumné záměry:
2007-2012Využití radionuklidů a ionizujícího záření
2005-2011Bezpečnost jaderných zařízení
Granty GAČR
2014-2016Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení
Granty TAČR
2015-2017Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií
2014-2017Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek
2013-2015Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva
2012-2015Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva
Granty MV
2013-2015Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 umožňující pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin v případě jaderných havárií a vybavení sítě včasného zjištění
Granty MPO
2012-2015Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru
2009-2011Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti České Republiky v dlouhodobé perspektivě
2007-2010 Snížení obohacení paliva reaktoru LVR-15
2007-2010Bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění JE nové generace pro energetiku ČR
2005-2008Nový jaderný zdroj pro energetiku
2006-2010Bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů
2004-2008 Jaderný transmutační systém SPHINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů