Rok 2018

TémaVedoucí práce
Měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komorIng. Ondřej Huml, Ph.D.
Stanovení aktivity radionuklidu koincidenční metodouIng. Jan Rataj, Ph.D.

Rok 2017

TémaVedoucí práce
Studium produktů prahových reakcí rychlých neutronů indukovaných deuterony na beryliovém terčiIng. Milan Štefánik, Ph.D.
Studium vyhoření paliva s TRISO částicemi pro lehkovodní reaktoryIng. Lenka Heraltová, Ph.D.
Využití CFD kódu CFX v havarijních analýzáchIng. Jiří Macek, CSc.
Modelování termohydrauliky reaktorů nízkého výkonu na zařízení SmyčkaIng. Tomáš Bílý, Ph.D.
Metody homogenizace aktivní zóny školního reaktoru VR-1Ing. Filip Fejt
Simulace ozařování povlakových materiálů jaderných paliv se zvýšenou odolností při havarijních stavech těžkými iontyIng. Martin Ševeček
Zlepšení datové komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Modelování přestupu tepla na proutcích palivového svazku tlakovodních reaktorů při dvoufázovém prouděníIng. Jiří Čížek

Rok 2016

TémaVedoucí práce
Využití metod šumové analýzy na reaktoru nulového výkonuIng. Jan Rataj, Ph.D.
Měření neutronového a gama pole ve vertikálních šachtách radiálního kanálu reaktoru VR-1Ing. Ondřej Huml, Ph.D.
Výpočet inventáře radionuklidů ve vyhořelém uranovém palivuIng. Jan Frýbort, Ph.D.
Vliv xenonových prostorových oscilací na provoz tlakovodních reaktorů typu VVER-1000doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Analýza podkritičnosti při dosahování kritického stavu vytahováním HRK pro různé typy palivových vsázek reaktoru VVER-440Ing. Josef Bajgl

Rok 2015

TémaVedoucí práce
Měření neutronových polí urychlovačem řízených generátorů metodou doby letu neutronůIng. Jan Novák, Ph.D. (ÚJF)
Neutronové zobrazování na výzkumných reaktorech provozovaných v České republiceDoc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Měření neutronového a gama pole ve vertikálních šachtách radiálního kanálu reaktoru VR-1Ing. Ondřej Huml, Ph.D.
Vysoce vyhořelé jaderné palivo lehkovodních reaktorů a jeho vlastnostiIng. Dušan Kobylka, Ph.D.
Vyhodnocení benchmarku VVER-440Ing. Lenka Heraltová, Ph.D.
Analýza podkritičnosti při dosahování kritického stavu ředěním kyseliny borité pro různé typy palivových vsázek reaktoru VVER-440Ing. Josef Bajgl (EDU)
Studium vyhořívání a palivových cyklů reaktoru typu VVER-1000 s~využitím výpočetních programů SERPENT a NESTLEDoc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Výpočetní optimalizace spektrometru neutronů pro radiální kanál Školního reaktoru VR-1Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.
Citlivostní analýza na změny jednotlivých proměnných při ekonomickém hodnocení přední části palivového cykluIng. Radovan Starý
Aktivační analýza a měření charakteristik neutronového pole na Školním reaktoru VR-1Ing. Milan Štefánik
Studium produktů (n,xn) reakcí rychlých neutronů v poli neutronového zdroje NG-2Ing. Milan Štefánik
Experimentální podkritické soustavyIng. Jan Frýbort, Ph.D.

Rok 2014

TémaVedoucí práce
Ozařovací experimenty na VR-1Ing. Ondřej Huml
Studium vlivu záření na elektronické paměťové prvkyDoc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Analýza a kvantifikace spolehlivosti lidského činitele HRA metodou NARAMgr. Jan Kubíček
Analýza vlivu umístění detektoru na stanovení váhy regulační tyčeIng. Ondřej Huml
Simulace parametrů neutronového svazku k difraktometru pro materiálový výzkum u Evropského spalačního zdrojeRNDr. Jan Šaroun, CSc.
Analýza chování a modelování axiálního rozložení výkonu v tlakovodních reaktorechIng. Zdenek Durďák
Výpočet sodíkem chlazeného rychlého reaktoruIng. Jan Rataj, Ph.D.

Rok 2013

TémaVedoucí práce
Kontejnment a endotermní reakceIng. Jan Frýbort
Modely a analýzy chování ochranných obálek při haváriích s únikem chladivaIng. Jiří Macek, CSc.
Effect of flow resistance distribution on thermohydraulic instabilities in parallel channel loopIng. Dušan Kobylka, Ph.D.
Numerická simulace tepelných polí obalových souborů pro přepravu a skladování VJP CASTOR 440/84 a CASTOR 440/84MRNDr. Peter Lietava
Návrh výpočtového programu na stanovení výkonu aktivní zóny výpočtem z bilance primárního okruhuIng. Jaroslav Šejda