Výuka předmětu 17FAR určeného pro 1. ročník navazujícího magisterského studia probíhá v zimním semestru.

Přednášky v zimním semestru 2017 se konají v pondělí v 13:30 v učebně A632. Cvičení v zimním semestru 2017 probíhají ve čtvrtek ve 9:30 v učebně A632.

Studijní materiály naleznete na serveru MyDMS (přihlášení pod účtem “student”)

Podmínkou absolvování předmětu je získání zápočtu a složení ústní zkoušky. Zápočet bude udělen na základě absolvování povinných cvičení — povoleny jsou dvě neomluvené absence — a dosažení 50% úspěšnosti v zápočtové písemné práci. Pro zápočtovou práci budou vypsány celkem tři termíny. Za každou neomluvenou absenci nad dvě se odečítá 5 bodů z výsledku závěrečné zápočtové písemné práce.

Otázky k ústní zkoušce

Aktuality

Zadání příkladů a řešení výbraných příkladů je k dispozici na MyDMS.

Doporučená literatura

Jaroslav Zeman — Reaktorová fyzika 1 a 2, skripta ČVUT
Bedřich Heřmanský — Jaderné reaktory, SNTL, Praha 1981

John R. Lamarsh — Introduction to Nuclear Reactor Theory

Účast na cvičeních
Přehled účasti na cvičeních. Jednotlivé údaje znamenají: P – přítomen, N – nepřítomen a O – omluven

Číslo studenta5.10.12.10.19.10.26.10.2.11.9.11.16.11.23.11.30.11.7.12.14.12.21.12.
368921P P P P P P P P N P P P
440186P P P N P P P P P P P P
437400P P P P P P P P P P P P
394883N P P P P P P P P P P P
437465N P P P P P P P O P P P
395122P P P P P P P P P P P P
422763P P P P P O P N P P P P
437407P P O P P P P P P P P P