Vážené studentky a vážení studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia Katedry jaderných reaktorů, obracím se na Vás s následující prosbou. Připravujeme podklady pro novou akreditaci bakalářského a magisterského studia Jaderného inženýrství pro roky 2020-2030. Při tvorbě nové akreditace bychom rádi využili i vaše nápady, náměty a doporučení abychom zkvalitnili výuku na katedře. Jakýkoliv váš návrh, nápad, komentář nebo doporučení je pro nás důležitý, ať je pozitivní nebo negativní. Zajímají nás názory studentek a studentů všech ročníků ve všech typech studia (bakalářské, magisterské i doktorské).

VAŠE ZAPOJENÍ DO PŘÍPRAVY NOVÉ AKREDITACE JE DOBROVOLNÉ A ANONYMNÍ.

Jediným požadavkem, který máme, je uvedení ročníku studia, ve kterém jste.

VAŠE PODNĚTY PROSÍM PODÁVEJTE V PRŮBĚHU TOHOTO, TJ. LETNÍHO SEMESTRU.

VAŠE PODNĚTY PROSÍM HÁZEJTE DO SCHRÁNKY U SEKRETARIÁTU KATEDRY.

Za každý váš návrh, nápad, komentář nebo doporučení moc děkujeme.

doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D., vedoucí katedry

Formulář ke stažení