Ondřej Huml
akademický pracovník
Místnost:A633
Email:ondrej.huml[.a.t.]fjfi.cvut.cz
Telefon:+420 221 912 387


Narozen 1982 v Příbrami. Absolvoval FJFI ČVUT, Katedru jaderných reaktorů (KJR), v roce 2006, zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů. Diplomová práce byla na téma Stanovení rozložení hustoty toku neutronů v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC. Od roku 2006 je zaměstnancem KJR.

Disertační práci na téma Aplikace kódů MCNP/X pro výpočet vyhoření a jeho vlivu na neutronově fyzikální charakteristiky reaktorových systémů obhájil v roce 2014.

Činnosti na Katedře jaderných reaktorů:

 • cvičení z předmětu Dynamika reaktorů
 • přednášky z předmětu Provozní stavy jaderných reaktorů
 • přednášky z předmětu Stochastické metody v reaktorové fyzice
 • výuka v rámci českých i zahraničních kurzů na reaktoru VR-1
 • vedení výzkumných úkolů, bakalářských a diplomových prací
 • člen směny reaktoru VR-1 ve funkcích: vedoucí směny, kontrolní fyzik, operátor, dozimetrista-mechanik
 • správce výpočetního modelu Apobab reaktoru VR-1 pro kód MCNP
 • správce výpočetního modelu reaktoru VR-1 pro kód Serpent
 • vývoj programu MODEA – nástroje pro modelovaní a analýzu energetických reaktorů v kódu MCNP
 • vývoj 3D difuzního kódu reaktoru VR-1

Oblasti zájmu a výzkumu:

 • kinetika a dynamika jaderných reaktorů
 • neutronově fyzikální charakteristiky jaderných reaktorů
 • použití grafických karet pro výpočty v reaktorové fyzice
 • stanovení tepelného výkonu “nulových” reaktorů
 • zpětné vazby “nulových” reaktorů
 • vlastnosti detekčních systémů