Anotace:

Úvod: Historie a vývoj bezpečnosti jaderných elektráren (BJE). Klasifikace, události, nehod, poruch a havárií, havárie americké jaderné elektrárny TMI-2, havárie JE Černobyl. Základy jaderné bezpečnosti – legislativní přístup: bezpečnostní principy jaderných elektráren, legislativní rámec BJE, mezinárodní požadavky na BJE, ochrana do hloubky, kultura bezpečnosti, klasifikace stavů JE a kritéria přijatelnosti, bezpečnostní rozbory.Těžké havárie JE s tlakovodními reaktory –inž. fyz. přístup: havárie se ztrátou chladiva (LOCA), očekávané nehody bez odstavení reaktoru (ATWS).Bezpečnostní systémy moderních JE s tlakovodními reaktory: VVER, EPR, AP-1000..

Aktuality

Termíny přednášek:
Přednášky z předmětu JBEZ se v akademickém roce 2017/2018:
– čtvrtek 11:45-13:25 v učebně A632 – prof. Heřmanský
– pátek 9:30 – 11:10 v učebně A632 – pozvaní přednášející
Materiály k přednáškám jsou dostupné na MyDMS.

Externí přednášející
6.10. – přednáška zrušena
13.10 – Ing. Miroslav Hrehor
20.10 – Ing. Karel Jindřich, CSc.
27.10 – RNDr. Jaroslav Holý
3.11. – Ing. Zdeněk Kříž
10.11. – RNDr. Jaroslav Holý
24.11. – Ing. Josef Dušek, CSc.
1.12. – Ing. Jozef Mišák, CSc.
8.12. – Ing. Zdeněk Kříž
15.12. – Ing. Miroslav Hrehor

Zkouška