Anotace:

Přednáška podává v úvodu informace číslicových obvodech, reprezentaci dat v číslicových systémech, kombinační a sekvenční logice, Booleovské algebře, struktuře obvodů GAL. CPLD a FPGA. Dále se věnuje programovacím jazykům HDL a VHDL, a vývojovému prostředí ISP Expert Lattice Semicunductors pro programování a testování obvodů GAL a CPLD. Přednáška je ukončena samostatným studentským návrhem obvodu CPLD.