Anotace:

Předmět studenty blíže seznamuje se základními strojními zařízeními jaderných elektráren nezbytnými pro jejich provoz jako jsou: systém kompenzace objemu, čerpadla, parní i plynové turbíny, kondenzátory, regenerační výměníky, potrubí a armatury, parní generátory, výměníky tepla, atd. Seznámení probíhá jak v rovině popisné, kdy jsou studentům poskytovány informace o konstrukci, použitých materiálech a parametrech skutečných fungujících zařízení, tak v rovině teoretické a výpočtové. Studenti tak získávají rovněž znalosti nezbytné pro konstrukční a výpočtářskou činnost.