System message
Content

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská získala od SÚJB povolení k výstavbě nového jaderného reaktoru (podkritického souboru) VR-2. Bude to tak již desátý štěpný jaderný reaktor provozovaný v České republice. Z důvodu menších rozměrů bude umístěn ve stejné reaktorové hale jako reaktor VR-1, který je v provozu již od roku 1990. Výstavba reaktoru VR-2 a jeho uvedení do provozu by mělo proběhnout do konce roku 2022. Další informace o reaktoru VR-2 můžete nalézt v oficiální tiskové zprávě nebo na webových stránkách reaktoru VR-2.

Additional information